Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, Levoča

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Zdravotnícky pracovník v pozícii "školského zdravotníckeho pracovníka":
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu a žiakovi v škole a školskom zariadení.

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:

a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
b) zdravotná spôsobilosť
-vstupná lekárska prehliadka
c) odborná spôsobilosť
-sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
d) bezúhonnosť
-odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore)
- sestra – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek


Pracovné miesto je vytvorené v rámci Plánu obnovy financovaného EÚ.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 24


Plat: 1100 € za mesiac


Počet videní: 29
Ponúkaná mzda: 1100 EUR
Inzerent:Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, Levoča [ ]
Zverejnené dňa:2022-08-01 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Levoča
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.