Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Činnosti so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“)

Požadované doklady:-
• písomná žiadosť,
• motivačný list,
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii dokladu o vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• psychická spôsobilosť zamestnanca v centre v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti zasielajte e-mailom: na: iveta.-=KONTAKT=-. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.
Žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú oslovení.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Počítače

Internet - elementárna

Microsoft Word - elementárna

Microsoft Outlook - elementárna

Druh: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12


Plat: 798 € za mesiac


Počet videní: 86
Ponúkaná mzda: 798 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok [ ]
Zverejnené dňa:2022-09-23 (14 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Liptovský Mikuláš
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.