PPA INŽINIERING, s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

Riadi činnosť skupiny montérov pri vykonávaní montážnych prác podľa pokynov vedúceho realizácie v zmysle platnej projektovej dokumentácie.
- Vystavuje žiadanky na dodanie podľa interných predpisov.
- Uplatňuje požiadavky na návoz montážneho materiálu a dodávok, zabezpečuje ich návoz na montážne pracovisko.
- Zabezpečuje dodržiavanie technologických a pracovných postupov pri jednotlivých montážnych operáciách, vykonáva kontrolu kvality vykonanej práce.
- Je zodpovedný za zapracovanie skutočného stavu do projektovej dokumentácie do paré „Červená ceruzka“ a spolupracuje s projektantom pri spracovaní dokumentácie skutočného vyhotovenia.
- V spolupráci s vedúcim realizácie vypracováva harmonogramy postupu prác a pracovné postupy a zabezpečuje ich dodržiavanie.
- Kontroluje dodržiavanie predpisov BOZP a oboznamuje podriadených pracovníkov s požiadavkami BOZP a PO na konkrétnej zákazke.
- Kontroluje stav ochranných prostriedkov a ručného náradia pridelených jeho pracovnej skupine.
- Spolupracuje pri vedení zákazky, vedie montážny denník. Podľa pokynov vedúceho realizácie vedie dennú evidenciu vykonaných prác na zákazke.

- Vedie dennú evidenciu dochádzky podriadených pracovníkov.
- Pri výkone práce sa riadi internými predpismi a predpismi ktoré platia na konkrétnej zákazke a sú súčasťou dokumentácie.

Požadované vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Microsoft Word - pokročilá

Microsoft Excel - pokročilá

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1400 € za mesiac


Počet videní: 1
Ponúkaná mzda: 1400 EUR
Inzerent:PPA INŽINIERING, s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2022-11-25 (8 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.