KMF (Precision Sheet Metal) s.r.o.

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

- Plánovanie a riadenie personálnej práce a politiky v súvislosti s rozvojom a cieľmi organizácie.
- Príprava a realizácia náboru, prijímania a prepúšťania zamestnancov.
- Riešenie pracovnoprávnych otázok týkajúcich sa vzniku, priebehu a ukončenia pracovného pomeru.
- Tvorba interných predpisov a pracovnoprávnych dokumentov organizácie.
- Vedenie personálnej evidencie a súvisiacich zmluvných vzťahov.
- Spolupráca pri vytváraní a riadení systému motivácie a hodnotenia zamestnancov a nástrojov na formovanie podnikovej kultúry.
- Spolupráca pri analýze a vytváraní programov odbornej prípravy kariérneho rozvoja a odbornej prípravy zamestnancov.
- Spolupráca s vedúcimi oddelení v oblasti personálnej práce.
- Monitorovanie legislatívnych zmien v oblasti pracovného práva.
- Rokovania s externými organizáciami (úrady práce, sociálne úrady, inšpektoráty bezpečnosti práce atď.).
- Podávanie správ vedeniu organizácie.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Cudzie jazyky

anglický - pokročilá: B1 a B2

Druh: pracovný pomer na neurčitý čas


Plat: 1200 € za mesiac


Počet videní: 14
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:KMF (Precision Sheet Metal) s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2022-11-25 (8 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Zdroj:istp.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.