Personality, s.r.o.

 

Krátky popis

Špecialista – programátor projektant na odbore Technická infraštruktúra je pracovná pozícia, ktorá po zaškolení prevezme zodpovednosť za návrh dizajnu elektrickej stanice a za rozvoj a podporu programového vybavenia komunikačných počítačov, ktoré sa nachádzajú na každej diaľkovo ovládanej elektrickej stanici VVN/VN v skupine. Zároveň bude spolupracovať s ďalšími špecialistami a pracovníkmi v rámci rozvoja a prevádzky riadiacich systémov elektrických staníc a v rámci rozvoja energetických inteligentných sietí.

Náplň práce

 • Zabezpečovanie projekčných,   programátorských,   montážnych,   a dokumentačných   činností   pri   inováciách   energetických inteligentných sietí a meracích systémov
 • Participácia na tvorbe stratégie rozvoja riadiacich systémov elektrických staníc a komunikačnej vrstvy energetických inteligentných sietí a meracích systémov
 • Tvorba a realizácia technických návrhov na rozvoji riadiacich systémov elektrických staníc a komunikačnej vrstvy energetických inteligentných sietí a meracích systémov
 • Práca v odborných a projektových tímoch podľa aktuálnych poverení.
 • Koordinácia a participácia na realizácii integračných testov v prípade potreby.
 • Tvorba a aktualizácia dokumentácie, posudzovanie a pripomienkovanie dokumentácie predloženej externým dodávateľom v oblasti pôsobnosti.
 • Administratívne činností súvisiace s výkonom činností na pracovnom mieste.
 • Plnenie operatívnych úloh útvaru podľa pokynov nadriadeného.

Požiadavky zamestnania

VZDELANIE:

 • Preferované vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie 2. stupňa

 

ODBORNÉ  PREDPOKLADY:

 • schopnosť vytvárať algoritmy, programovať  a realizovať softwarové aplikácie pracujúce v reálnom čase
 • znalosti z odboru elektro-energetika a z odboru počítačové siete
 • schopnosť analyzovať a realizovať užívateľské požiadavky
 • schopnosť vytvárať a realizovať technické návrhy pri rozvoji existujúcich riadiacich informačných systémov

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:

 • anglický jazyk – B2_stredne pokročilý

 

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI:

 • programovanie v jazyku C, C++, C#  na úrovni pokročilý
 • znalosti z oblasti databáz, minimálne MS Access
 • MS Office 365 - užívateľ

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť

Výhody

 • 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce  
 • Výkonnostná prémia   
 • Dovolenková mzda & Vianočná mzda
 • Domácka práca / Tele práca / Home Office (po dohode s manažérom)
 • Možnosť seba rozvoja prostredníctvom ponúkaných školení

 

SOCIÁLNY PROGRAM SPOLOČNOTI

 • stravné lístky bez doplatku zamestnanca (t.č. 5,10 EUR) - buď pripísaná suma na Callio kartu alebo finančný príspevok poslaný na účet príspevky zo Sociálneho fondu - napr.  príspevok na doplnenie vitamínov pri bezpríspevkovom darovaní krvi  
 • príspevok na rekondičný pobyt zamestnancov   
 • príspevok na rekondičný pobyt detí zamestnanca do 15r. 
 • príspevok pri narodení dieťaťa 
 • príspevok na predškolské zariadenia
 • príspevok do DDS (do 5 rokov vrátane  = 2%- príspevok zamestnávateľa) -  nárok po 3 mesiacoch pôsobnosti v spoločnosti  

 

FIREMNÉ AKCIE

 • Kultúrne a športové podujatia na networking & Športové hry & Vianočný večierok & Family days a mnoho ďalších. 

Plat: 4000€/mesačne


Počet videní: 0
Ponúkaná mzda: 4000 EUR
Inzerent:Personality, s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2023-03-16 (7 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Žilina Z domu / Remote
Zdroj:recru.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.