EuroView s.r.o.

 

Krátky popis

 • IT tester navrhuje scenáre testovania a vykonáva automatizované alebo manuálne testy, analyzuje výsledky a reportuje chyby. Jeho úlohou je overiť, že sa výsledky testov zhodujú s očakávanými výsledkami, aby sa zabezpečilo, že systém neobsahuje chyby a funguje správne. Má znalosti o testovaní softvéru a dobre rozumie systému, čo znamená, že ovláda technické aj funkčné aspekty. V rámci testovania podľa potreby spolupracuje s ostatnými testermi. Pozná rôzne testovacie techniky a vie aké sú rôzne fázy testovania a ako sa testovanie vykonáva v každej fáze.

Náplň práce

Working tasks and responsibilities:

 • Vytvára a pravidelne reviduje testovacie prípady (na základe špecifikácie a modelov z fáz analýz a návrhu)
 • Vytvára testovacie skripty - aj automatizované (funkčné a záťažové)
 • Vykonáva a analyzuje výsledky spustených testov a reportuje nájdené chyby osobe zodpovednej za jej riešenie, je súčinný pri ich riešení a zodpovedá za ich pretestovanie
 • Zodpovedá za efektívny priebeh testov a aktuálnosť testovacích skriptov
 • Predkladá návrhy na zmenu existujúcich procesov a metodických usmernení na IT a návrhy na vhodné automatizácie testov vedúcim testerom
 • Spolupracuje pri vytváraní plánov testov, testovacích prípadov
 • Zodpovedá za dodržiavanie dohodnutého plánu, štandardov a zvolenej stratégie testovania
 • Zodpovedá za testovanie nových aplikácií, prírastkov a zmien v aplikáciách vo všetkých fázach testovania v zmysle platných štandardov
 • Vyhodnocuje akceptačné kritériá (na príprave akceptačného protokolu)
 • Vykonáva návrh, tvorbu, pravidelnú údržbu a dokumentáciu testovacích skriptov a tiež vytvára a aktualizuje manuály popisujúce nastavenia a spúšťanie testovacích skriptov
 • Dodržiava metodiku dohodnutých interných štandardov a procesov
 • Podporuje členov tímu a ostatné tímy poradenstvom pri riešení špecifických problémov a pri vykonávaní akceptačných testov
 • Spolupracuje pri ohodnocovaní prácnosti nových požiadaviek na zmeny v SW, pri vytváraní vstupných dát, pri vytváraní testovacích prípadov a krokov k testovacím prípadom
 • Spolupracuje pri analýze testovacieho prostredia
 • Vykonáva a zodpovedá za validácie po implementácií zmien do produkčných systémov
 • Aktívne participuje pri riešení problémov v produkčnej prevádzke

Požiadavky zamestnania

 • ReadyApi a GitLab, na pozeranie logov Kibana a inak uz len Way4
 • MS Office - základy,
 • SQL základy,
 • záujem o IT              
 • logické myslenie, analytické myslenie, kooperačné zručnosti, samostatnosť,

Plat: od 1700 záleží od skúseností...


Počet videní: 1
Ponúkaná mzda: 1700 EUR
Inzerent:EuroView s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2021-04-08 (13 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Bratislava
Zdroj:recru.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.