Mesto Svätý Jur

Vedúci útvaru strategických činností MsÚ -Výberové konanie

Mesto Svätý Jur

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Prostredná 29,90021 Svätý Jur - Pezinok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
24.01.2024 o 09:04
Naposledy aktualizované
14.02.2024 o 08:59

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2152029
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Vedúci útvaru strategických činností MsÚ -Výberové konanie
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Iný riadiaci pracovník (manažér) administratívnych a podporných činností inde neuvedený
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Podmienky výberového konania sú zverejnené na stránke mesta www.svatyjur.sk . - Územné plánovanie a stavebná činnosť - Komplexné zastrešenie inžinierskych a investičných činností stavieb a projektov (naštudovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie územnoplánovacích informácií pre prípravu stavieb, zabezpečenie priebežných a záväzných stanovísk, komunikácia s úradmi, zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii, inštitúcii a správcov sietí a komunikácia s nimi, zabezpečenie vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia so všetkými náležitosťami a potrebami v rámci konaní - Koordinácia a sumarizácia všetkých podkladov (zadefinovanie stavebným úradom, prípadne iným dotknutým orgánom) a čiastkových povolení pri celom procese prípravy stavby a ukončení stavby - Spolupráca pri príprave podkladov pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie, prieskumov, štúdii alebo zhotoviteľov stavby (technické komentáre k zmluvnej agende) - Účasť na kontrolnej činnosti a koordinácia projektových a stavebných prác z pohľadu inžinierskej činnosti, spolupráca s nadriadenými a podávanie pravidelných reportov o stave činnosti, spolupráca s projektantmi, stavebným dozorom stavby, projektovými manažérmi a pod. - Zodpovednosť za dodržiavanie schválených alebo zákonných termínov, zodpovednosť za chod jednotlivých konaní - Zastupovanie investora a vybavovanie všetkých konaní a činností súvisiacich s konaniami podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. prípadne iných súvisiacich právnych predpisov - Zodpovednosť za kompletnosť žiadostí a podaní v jednotlivých konaniach a úkonoch- - Zodpovednosť za komunikáciu s dodávateľmi (geodetická činnosť, environmentálna činnosť, právna činnosť atď.) - Plnenie kapitálového rozpočtu mesta - Riadenie činností útvaru zabezpečujúceho stavebný úrad, cestné hospodárstvo, životné prostredie, správu majetku mesta atď. Štud.odbor: stavebný, právny. Bezúhonnosť. Samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Prostredná 29,90021 Svätý Jur - Pezinok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
37.5
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint-pokročilá

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Svätý Jur
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Prostredná 29
90021 Svätý Jur - Pezinok
Slovensko
IČO
00304832
Počet zamestnancov
50-99
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba


Bc.Ľubica Lackovičová -personálny a mzdový referent
-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Vedúci útvaru strategických činností MsÚ -Výberové konanie

Mesto Svätý Jur

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Prostredná 29,90021 Svätý Jur - Pezinok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
24.01.2024 o 09:04
Naposledy aktualizované
14.02.2024 o 08:59

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2152029
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Vedúci útvaru strategických činností MsÚ -Výberové konanie
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Iný riadiaci pracovník (manažér) administratívnych a podporných činností inde neuvedený
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Podmienky výberového konania sú zverejnené na stránke mesta www.svatyjur.sk . - Územné plánovanie a stavebná činnosť - Komplexné zastrešenie inžinierskych a investičných činností stavieb a projektov (naštudovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie územnoplánovacích informácií pre prípravu stavieb, zabezpečenie priebežných a záväzných stanovísk, komunikácia s úradmi, zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii, inštitúcii a správcov sietí a komunikácia s nimi, zabezpečenie vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia so všetkými náležitosťami a potrebami v rámci konaní - Koordinácia a sumarizácia všetkých podkladov (zadefinovanie stavebným úradom, prípadne iným dotknutým orgánom) a čiastkových povolení pri celom procese prípravy stavby a ukončení stavby - Spolupráca pri príprave podkladov pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie, prieskumov, štúdii alebo zhotoviteľov stavby (technické komentáre k zmluvnej agende) - Účasť na kontrolnej činnosti a koordinácia projektových a stavebných prác z pohľadu inžinierskej činnosti, spolupráca s nadriadenými a podávanie pravidelných reportov o stave činnosti, spolupráca s projektantmi, stavebným dozorom stavby, projektovými manažérmi a pod. - Zodpovednosť za dodržiavanie schválených alebo zákonných termínov, zodpovednosť za chod jednotlivých konaní - Zastupovanie investora a vybavovanie všetkých konaní a činností súvisiacich s konaniami podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. prípadne iných súvisiacich právnych predpisov - Zodpovednosť za kompletnosť žiadostí a podaní v jednotlivých konaniach a úkonoch- - Zodpovednosť za komunikáciu s dodávateľmi (geodetická činnosť, environmentálna činnosť, právna činnosť atď.) - Plnenie kapitálového rozpočtu mesta - Riadenie činností útvaru zabezpečujúceho stavebný úrad, cestné hospodárstvo, životné prostredie, správu majetku mesta atď. Štud.odbor: stavebný, právny. Bezúhonnosť. Samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Prostredná 29,90021 Svätý Jur - Pezinok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
37.5
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint-pokročilá

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Svätý Jur
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Prostredná 29
90021 Svätý Jur - Pezinok
Slovensko
IČO
00304832
Počet zamestnancov
50-99
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba


Bc.Ľubica Lackovičová -personálny a mzdový referent
-=KONTAKT=-

Počet videní: 55
Inzerent:Mesto Svätý Jur [ ]
Zverejnené dňa:2024-02-14 (11 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Pezinok
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.