Mesto Pezinok

Referent stavebného úradu

Mesto Pezinok

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Radničné námestie 7,90214 Pezinok - Pezinok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
25.04.2024 o 14:23
Naposledy aktualizované
02.05.2024 o 13:40

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2210290
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Referent stavebného úradu
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Vykonávanie činností stavebného úradu na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, ukladania sankcií, štátneho stavebného dohľadu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vykonávanie procesných úkonov podľa zákona 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Vykonávanie činnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie podľa zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v rozsahu pôsobnosti podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Uskutočňovanie ďalších činností súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy na uvedenom úseku, ktorých výsledkom nie je rozhodovanie vo veci samej, napr. archívna činnosť, štatistická činnosť a pod.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Radničné námestie 7,90214 Pezinok - Pezinok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- zvýšený výmer dovolenky o 5 dní nad rámec zákona - 2 x ročne voľný deň na regeneráciu (sick day) - pohyblivá pracovná doba - výhody zamestnanca mesta - príspevok na regeneráciu pracovnej sily - odmeny pri životných jubileách - a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe, či kolektívnej zmluvy

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
asertivita
komunikatívnosť
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Pezinok
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Radničné námestie 44/7
90214 Pezinok - Pezinok
Slovensko
IČO
00305022
Počet zamestnancov
200-249
Internetová adresa
www.pezinok.sk
Charakteristika zamestnávateľa
samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Tatiana Čermáková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 36
Ponúkaná mzda: 1400 EUR
Inzerent:Mesto Pezinok [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-02 (24 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Pezinok
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.