Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Učiteľ odborných predmetov - so zameraním na strojárske predmety (strojný inžinier)

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Kolpašská 1586/9D,96901 Banská Štiavnica - Banská Štiavnica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
21.02.2024 o 10:43
Naposledy aktualizované
09.07.2024 o 08:47

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2165121
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Učiteľ odborných predmetov - so zameraním na strojárske predmety (strojný inžinier)
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Učiteľ odborných vyučovacích predmetov strednej odbornej školy
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Výchovno - vzdelávacia činnosť
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Kolpašská 1586/9D,96901 Banská Štiavnica - Banská Štiavnica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
36
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady, vzdelanie: • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušnej aprobácie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a podľa Vyhlášky č.173/2023 Z.z. Vyhláška MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov • Bezúhonnosť • Zdravotná, fyzická a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti • Ovládanie práce s PC Požadované doklady: • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom, • štruktúrovaný profesijný životopis, • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Doručovanie žiadostí: • na emailovú adresu: -=KONTAKT=- • osobne • poštou na adresu: SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica • do 30. júna 2024 Kontakt: Názov školy: SOŠ služieb a lesníctva Adresa: Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica e-mail: -=KONTAKT=- tel: -=KONTAKT=-Kontaktná osoba: PhDr. Viera Gregáňová - riaditeľka školy Uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor.  

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Kolpašská 1586/9
96901 Banská Štiavnica - Banská Štiavnica
Slovensko
IČO
42317673
Počet zamestnancov
50-99
Charakteristika zamestnávateľa
Stredná odborná škola
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Stredné odborné školstvo

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
inou formou-

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba


P. Gregáňová - riaditeľka školy
-=KONTAKT=-


Počet videní: 4
Inzerent:Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica
Zverejnené dňa:2024-07-09 (9 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Štiavnica
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.