MESTO Trnava

Referent/ka referátu účtovníctva a pokladničných operácií

Mesto Trnava

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 430€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
31.05.2024 o 13:31
Naposledy aktualizované
03.06.2024 o 08:37

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2236652
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Referent/ka referátu účtovníctva a pokladničných operácií
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený
Pracovná oblasť
Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Počet voľných miest
1
Náplň práce
• samostatné spracovanie účtovnej agendy, kontrolu jej správnosti a úplnosti podľa podrobnej rozpočtovej klasifikácie a analytickej účtovnej evidencie, • vedenie účtovníctva v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy, • účtovanie účtovných prípadov a kontrola dokladov za obchodnú spoločnosť STEFE v rozsahu príjmov a výdavkov súvisiacich s nájomným a službami poskytovanými pre mesto, • sleduje a vyhodnocuje stav a hospodárenie s finančnými prostriedkami a cennými papiermi mesta, • mesačná kontrola čerpania investičných a neinvestičných výdavkov mesta v spolupráci s ostatnými odbormi, • samostatné spracovanie účtových dokladov v informačnom systéme mesta Trnava, aktualizácia modulov informačného systému v rozsahu pracovnej činnosti, • koordinácia a spolupráca s ostatnými odbormi MsÚ pri kontrole, likvidácií a zúčtovaní došlých faktúr, • vykonávanie pokladničných operácií v čase a v rozsahu určenom vedúcim pracovníkom odboru, • zabezpečenie elektronického spracovanie štvrťročných finančných výkazov a účtovnej uzávierky, • predkladanie finančné výkazy cez portál RISSAM v stanovených lehotách, • spolupráca s pracovníkmi odboru pri zostavovaní rozpočtu, individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, • spracováva dokladovú inventarizáciu majetku a záväzkov mesta v rozsahu určenej zodpovednosti, • vypracováva podklady pre riadiacu činnosť štatutárnych orgánov v oblasti vybraných projektov, do ktorých mesto vstupuje, • pre potreby mesačnej uzávierky spracováva účtovné doklady, kontroluje stav peňažných prostriedkov, príjmy a výdavky, spracúva mesačné účtovné uzávierky, • spracováva rôzne prehľady a analýzy pre potreby mesačnej účtovnej závierky, • zabezpečuje agendu DPH, elektronicky predkladá daňové priznania k DPH, • zabezpečuje agendu zrážkovej dane, • zodpovedá za štvrťročný odvod dane z príjmov, • pripravuje podklady pre spracovanie prehľadov, analýz pre potreby vedenia mesta, pre audit a NKÚ.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 430€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
dodatková dovolenka, doplnkové dôchodkové poistenie

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie-ekonomické a obchodné služby-63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Internet-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pamäť
pozornosť
precíznosť (presnosť)
sebaistota
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
Ďalšie kritériá a požiadavky: • skúsenosti s vedením účtovníctva • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Trnava
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Hlavná 1
91771 Trnava - Trnava
Slovensko
IČO
00313114
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
K žiadosti ďalej pripojte: • štruktúrovaný životopis • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia) • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
Dátum ukončenia ponuky
15.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Stanislava Stračárová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 9
Ponúkaná mzda: 1430 EUR
Inzerent:MESTO Trnava [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-03 (14 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.