Mesto Žilina

Referent pre infozákon, ochranu osobných údajov, sťažnosti a petície

Mesto Žilina

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie obetí komunizmu 1,01131 Žilina - Žilina
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 240€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
08.07.2024 o 13:40
Naposledy aktualizované
08.07.2024 o 13:58

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2260749
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Referent pre infozákon, ochranu osobných údajov, sťažnosti a petície
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Všeobecný administratívny pracovník
Pracovná oblasť
Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Počet voľných miest
1
Náplň práce
- vybavovanie žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, - vedenie agendy za plnenie úloh v súvislosti s riešením sťažností a petícií, - zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich z Bezpečnostného projektu mesta, - preškoľovanie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov, - zabezpečovanie styku s Úradom na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie obetí komunizmu 1,01131 Žilina - Žilina
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
6
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 240€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (spolu mesačná mzda až do výšky 1 426 EUR/ mesiac brutto) , - možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien, - flexibilný pracovný čas, - nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce, - stravovacie poukážky v elektronickej forme alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona, - možnosť doplnkového dôchodkového sporenia po 12 mesiacoch od uzatvorenia pracovného pomeru, - zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Základné požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, - prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná, - prax s infozákonom, ochranou osobných údajov, sťažnosťami a petíciami výhodou - znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook), - schopnosť sledovať a dodržiavať termíny, diskrétnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, bezúhonnosť. Znalosti: - zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, - zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, - zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 24.07.2024 na adresu: Mestský úrad v Žiline Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina alebo e-mail: -=KONTAKT=- K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov - Informácia o spracovaní osobných údajov.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Žilina
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 3350/1
01131 Žilina - Žilina
Slovensko
IČO
00321796
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.zilina.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-pracovný pohovor
Dátum ukončenia ponuky
24.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Petra Škvarková

-=KONTAKT=-
Mgr. Zuzana Prekopová

-=KONTAKT=-
Mgr. Andrea Kordošová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 4
Ponúkaná mzda: 1240 EUR
Inzerent:Mesto Žilina [ ]
Zverejnené dňa:2024-07-08 (5 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Žilina
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.