Zdravé regióny

Asistent/Asistentka podpory zdravia - Dunajská Streda

Zdravé regióny

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
92901 Dunajská Streda - Dunajská Streda
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
750€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
15.04.2024 o 09:58
Naposledy aktualizované
02.05.2024 o 11:01

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2202313
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Asistent/Asistentka podpory zdravia - Dunajská Streda
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Asistent podpory zdravia
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Zodpovedá za: • Evidenciu svojej činnosti (denník asistenta podpory zdravia, registračný formulár klienta, záznam o ďalších intervenciách, dochádzka a iné podľa usmernenia priameho nadriadeného v rámci projektu; • Výkon svojej pracovnej činnosti priamemu nadriadenému - koordinátorovi asistentov podpory zdravia (tzn. plní inštrukcie a nariadenia priameho nadriadeného). Zabezpečuje: • Šírenie elementárnej zdravotnej osvety v marginalizovanej rómskej komunite vo svojej pôsobnosti - v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach a lokalitách; • Komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotníckymi pracovníkmi (lekármi, sestrami, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi, pracovníkmi záchranných zložiek); • Podporuje prístup komunity k zdravotnej starostlivosti: zabezpečuje informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach pacienta a poistenca; • Podieľa sa na aplikovaní programov podpory zdravia do komunity podľa inštrukcií koordinátora; • Podporuje zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie; • Spolupracuje s koordinátorom pri identifikovaní rizikových faktorov a potrieb súvisiacich so zdravím znevýhodnenej komunity; • Realizuje zber údajov v teréne; • Spolupracuje pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a tiež s asistentmi učiteľa, s pracovníkmi komunitných centier a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným rómskym komunitám; • Povinne sa zúčastňuje na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s náplňou práce; • Vedie si evidenciu o svojej činnosti (denník APZ, registračný formulár klienta, záznam o ďalších intervenciách, dochádzka a iné podľa usmernenia KAPZ); • Povinne sa zúčastňuje koordinačných stretnutí, na ktorých predkladá a odovzdáva pracovnú dokumentáciu priamemu nadriadenému; • Hlási začiatok a koniec svojej pracovnej činnosti a každú zmenu pracovnej činnosti KAPZ oproti plánu; • Zodpovedne pristupuje k zvereným prostriedkom na výkon svojej práce (tlakomer, batoh, oblečenie), nepožičiava ich ďalším osobám; • Ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením KAPZ.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
92901 Dunajská Streda - Dunajská Streda
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
750€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Základné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu: VZDELANIE - ukončená povinná školská dochádzka - PODMIENKA (uchádzač musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku) - pri základnom vzdelaní predloží uchádzač kópiu vysvedčenia z 9. ročníka (8.ročníka) a potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky, ktoré vydáva príslušná základná škola JAZYKOVÉ ZNALOSTI - základná znalosť slovenského jazyka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity - rómsky, maďarský jazyk, nárečie - PODMIENKA MIESTO POBYTU - trvalý alebo prechodný pobyt v danej obci/meste uvedenej v pracovnej ponuke - PODMIENKA BEZÚHONNOSŤ - PODMIENKA

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Zdravé regióny
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Limbová 3330/2
83752 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
50626396
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Usmerňov.sociál.služ.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Termín prihlásenia sa do VK: od 15.4.-=KONTAKT=-.4.2024 (do 15:00) Termín osobných pohovorov: 2.5.-=KONTAKT=-7.5.2024 Zasadnutie výberovej komisie: 9.5.2024 Termín nástupu do pracovného pomeru: najskôr 15.5.2024/ dohodou Predpokladané miesto konania pohovoru: Dunajská Streda/adresa bude upresnená Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom "Asistent/ka podpory zdravia -Dunajská Streda" na e-mailovú adresu: -=KONTAKT=- Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) - PODMIENKA Motivačný list (max. 1 strana). - VÝHODA Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. - PODMIENKA Súhlas so spracovaním osobných údajov. - PODMIENKA Vzory dokumentov sú k dispozícii na našej webovej stránke https://www.zdraveregiony.eu/ Miesto výkonu práce: Dunajská Streda Pracovná zmluva je na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú podľa zákonníka práce. Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky, ako zaslanie životopisu vo forme europasu a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Kontaktná osoba: Personálne oddelenie, tel.: -=KONTAKT=-, e-mail: -=KONTAKT=-
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Ráchel Boleková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 82
Ponúkaná mzda: 750 EUR
Inzerent:Zdravé regióny [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-02 (22 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Dunajská Streda
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.