VinoDeiVini s.r.o.

Pekár/ka

VinoDeiVini s.r.o.

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Pri Synagóge 1392/6,94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
14.02.2024 o 16:25
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2164179
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Pekár/ka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Pekár
Pracovná oblasť
Potravinárstvo
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Výroba vlastných pekárenských výrobkov v novootvorenej maloobchodnej prevádzke Bistro Furmanská v centre Nitry. Ako registrovaný sociálny podnik, mimo klasických pracovných pozícií zároveň vytvárame aj vhodné pracovné pozície s prispôsobením pre znevýhodnených, značne znevýhodnených a zraniteľných uchádzačov o prácu.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Pri Synagóge 1392/6,94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
40.0
Zmennosť
dohodou
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Zdravotne znevýhodneného
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
Bezplatné stravovanie, profesionálny rast, zamestnanecké bonusy

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Nie

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
VinoDeiVini s.r.o.
Právna forma
Spol. s r. o.
Sídlo
Župné námestie 2673/7
94901 Nitra - Nitra
Slovensko
IČO
53703855
Počet zamestnancov
10-19
Internetová adresa
www.nitrianskyfurmanskydvor.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Reštauračná prevádzka v centre Nitry s dlhoročnou tradíciou spojená s maloobchodnou predajňou. Naša spoločnosť je registrovaný sociálny podnik a vytvárame vhodné pracovné zaradenia znevýhodneným, značne znevýhodneným a zraniteľným uchádzačom o prácu: Znevýhodnenou osobou je fyzická osoba: A/ je osobou so zdravotným postihnutím, a to 1. je uznaná za invalidnú 2. nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať najmenej dva roky (ďalej len "dlhodobé zdravotné postihnutie"); dlhodobé zdravotné postihnutie sa preukazuje lekárskym posudkom podľa § 25a ods. 6 alebo rozhodnutím o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršími ako dva roky. B/ v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, ktorej zdaniteľné mesačné príjmy nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu 1) ktorá nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a ktorá 1. je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov 2. je staršia ako 50 rokov veku 3. je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov 4. dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu 5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky 6. patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého zamestnania
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Jedálne

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024
Informácie o obsadení pozície
Pozícia je vhodná aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Jakub Košút

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Pekár/ka

VinoDeiVini s.r.o.

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Pri Synagóge 1392/6,94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
14.02.2024 o 16:25
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2164179
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Pekár/ka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Pekár
Pracovná oblasť
Potravinárstvo
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Výroba vlastných pekárenských výrobkov v novootvorenej maloobchodnej prevádzke Bistro Furmanská v centre Nitry. Ako registrovaný sociálny podnik, mimo klasických pracovných pozícií zároveň vytvárame aj vhodné pracovné pozície s prispôsobením pre znevýhodnených, značne znevýhodnených a zraniteľných uchádzačov o prácu.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Pri Synagóge 1392/6,94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
40.0
Zmennosť
dohodou
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Zdravotne znevýhodneného
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
Bezplatné stravovanie, profesionálny rast, zamestnanecké bonusy

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Nie

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
VinoDeiVini s.r.o.
Právna forma
Spol. s r. o.
Sídlo
Župné námestie 2673/7
94901 Nitra - Nitra
Slovensko
IČO
53703855
Počet zamestnancov
10-19
Internetová adresa
www.nitrianskyfurmanskydvor.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Reštauračná prevádzka v centre Nitry s dlhoročnou tradíciou spojená s maloobchodnou predajňou. Naša spoločnosť je registrovaný sociálny podnik a vytvárame vhodné pracovné zaradenia znevýhodneným, značne znevýhodneným a zraniteľným uchádzačom o prácu: Znevýhodnenou osobou je fyzická osoba: A/ je osobou so zdravotným postihnutím, a to 1. je uznaná za invalidnú 2. nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať najmenej dva roky (ďalej len "dlhodobé zdravotné postihnutie"); dlhodobé zdravotné postihnutie sa preukazuje lekárskym posudkom podľa § 25a ods. 6 alebo rozhodnutím o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršími ako dva roky. B/ v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, ktorej zdaniteľné mesačné príjmy nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu 1) ktorá nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a ktorá 1. je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov 2. je staršia ako 50 rokov veku 3. je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov 4. dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu 5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky 6. patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého zamestnania
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Jedálne

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024
Informácie o obsadení pozície
Pozícia je vhodná aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Jakub Košút

-=KONTAKT=-

Počet videní: 26
Ponúkaná mzda: 1000 EUR
Inzerent:VinoDeiVini s.r.o.
Zverejnené dňa:2024-04-01 (23 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.