Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný a vývojový pracovník

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Špitálska 1273/12,07101 Michalovce - Michalovce
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
03.06.2024 o 09:58
Naposledy aktualizované
21.06.2024 o 07:24

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2237675
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Výskumný a vývojový pracovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Biológ
Pracovná oblasť
Veda a výskum
Počet voľných miest
0
Náplň práce
výskum v oblasti všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby v zmysle činností VÚRV-Ústavu agroekológie - výskumná činnosť v oblasti pestovateľských technológií plodín a ich vplyve na pôdne vlastnosti - chemické, fyzikálne a biologické. Výskum v oblasti adaptácie poľnohospodárstva na klimatickú zmenu. Vypracovávanie a získavanie projektov z rôznych dostupných zdrojov. Vypracovanie metodík, správ, koncepčných a analytických materiálov v oblasti agrosektora.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Špitálska 1273/12,07101 Michalovce - Michalovce
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce
Milhostov 237
07501 Michalovce - Michalovce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.0
Pracovný čas
07:30-15:30
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
pružný pracovný čas, o 15/20 dní dovolenky naviac

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
anglickýstredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Open Office-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
zručnosti a skúsenosti pri získavaní domácich a zahraničných projektov, technická gramotnosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť neustáleho sa vzdelávania v odbornej oblasti, spoľahlivosť, analytické myslenie

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Hlohovecká 2
95141 Lužianky - Nitra
Slovensko
IČO
42337402
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.nppc.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej len "NPPC") zabezpečuje komplexný výskum a zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných, predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat, zabezpečenia kvality, bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu, produkčného i mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.výskum prír.vied

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-osobným pohovorom
Dátum ukončenia ponuky
03.08.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Miriam Sigetová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 43
Inzerent:Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-21 (25 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Michalovce
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.