Mesto Tisovec

Vedúci/vedúca oddelenia finančného a majetkového Mestského úradu Tisovec

Mesto Tisovec

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nám. Dr. V. Clementisa 1,98061 Tisovec - Rimavská Sobota
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
13.05.2024 o 11:04
Naposledy aktualizované
13.05.2024 o 11:04

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2222038
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Vedúci/vedúca oddelenia finančného a majetkového Mestského úradu Tisovec
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Vedenie oddelenia finančného a majetkového, riadenie, organizovanie a kontrola činnosti oddelenia, zodpovednosť za činnosti v nasledovných oblastiach - financie, rozpočet, účtovníctvo, výkazníctvo, dane a poplatky, mzdová agenda, komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, koordinačná a metociká činnosť na úseku ekonomiky pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátu, koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov, tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie metodiky vnútorných postupov v oblasti čerpania finančných prostriedkov Európskej únie alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov, tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy. Bližšie informácie o pracovnom mieste a zoznam požadovaných dokladov: https://www.tisovec.com/aktuality-1/aktualne/vyberove-konanie-veduca-oddelenia-financneho-a-majetkoveho-6607sk.html
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nám. Dr. V. Clementisa 1,98061 Tisovec - Rimavská Sobota
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
37.5
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-ekonomika a manažment podniku
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Internet-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
vedenie ľudí
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
prezentovanie
tímová práca
analyzovanie a riešenie problémov
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
Ďalšie požiadavky
vzdelanie ekonomického zamerania, znalosť príslušnej legislatívny, time management, koncepčné a strategické myslenie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť. Prax v oblasti verejnej správny/štátnej správy/samosprávy výhodou; prax v riadiacej funkcii výhodou; vodičské oprávnenie - aktívne vedenie motorového vozidla - výhodou.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Tisovec
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1
98061 Tisovec - Rimavská Sobota
Slovensko
IČO
00319155
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.tisovec.com
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
inou formou-Výberové konanie - písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením ,,Výberové konanie vedúci/vedúca oddelenia finančného a majetkového Mestského úradu Tisovec - NEOTVÁRAŤ" je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Tisovec alebo poštou (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) najneskôr do 12. júna 2024 (vrátane).

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Barbora Emingrová, prednosta MsÚ
-=KONTAKT=-


Počet videní: 33
Inzerent:Mesto Tisovec [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-13 (31 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Rimavská Sobota
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 8 milisekúnd.