PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r. o.

Projektový manažér

PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r. o.

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Ivana Krasku 31,91705 Trnava - Trnava
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
2 150€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
16.04.2024 o 15:05
Naposledy aktualizované
17.04.2024 o 11:06

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2203679
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Projektový manažér
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Projektový špecialista (projektový manažér)
Pracovná oblasť
Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Počet voľných miest
1
Náplň práce
- riadi, koordinuje činnosti oddelenia na pridelenej zákazke, - vedie spolupracovníkov, hodnotí a motivuje, zodpovedá za ich rozvoj, - komunikácia s priamym nadriadeným vrátane reportov a analýz, - koordinuje činnosti s ostatnými oddeleniami, - zodpovedá na účasti a absolvovanie potrebných školení a zvyšovanie kvalifikácie spolupracovníkov oddelenia, - podáva zlepšovacie návrhy a inovatívne riešenia pre skvalitnenie a zefektívnenie procesov v spoločnosti, - samo štúdium, vzdelávanie sa a zvyšovanie kvalifikácie, - spracováva plán výroby a montáže pridelenej zákazky, - kontroluje súhlas projektovej dokumentácie s reálnym stavom pred začatím montážnych prác, - vedie a udržiava plánovaciu a výrobnú dokumentáciu, - sleduje priebeh výroby a montáže, - kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok a termínov, predpísaných pracovných postupov, bezpečnostných predpisov, legislatívnych predpisov a noriem, - organizuje a riadi činnosť externých pracovníkov a dodávateľov výroby spojený s realizáciou zákazky, - zúčastňuje sa koordinačných porád (odberatelia, dodávatelia) a zodpovedá za prenos informácii z nich - vedie stavebný denník prípadne inú dokumentáciu zákazky podľa požiadaviek ZoD, - včas nahlasuje potrebu materiálu pre výrobu a montáž na zabezpečenie plynulosti a bezproblémovosti realizácie zákazky, - kontroluje príručný sklad materiálu na stavbe a s tým spojené činnosti (príjem a výdaj materiálu) - zabezpečuje nákup drobného materiálu a vybavenia na stavbu, - vykonáva a dokumentuje vstupné kontroly materiálu dodaného priamo na stavbu, medzioperačné kontroly komponentov montáže pre uvoľnením na montáž, prebiehajúcich montážnych prác, pomontážnu kontrolu, - nahlasuje a dokumentuje (zakresľuje) zmeny v realizovanej zákazke do príslušnej dokumentácie, - kontroluje a schvaľuje v súčinnosti so zákazníkom súpis vykonaných prác, - riadi a zabezpečuje výkon výstupnej kontroly, výkon komplexných a funkčných skúšok diela a vypracováva protokoly pri montáži, - sleduje a fakturuje vykonané montážne práce na pridelenej zákazke, - navrhuje uplatnenie efektívnejších a bezpečnejších pracovných postupov pri výrobe a montáž, - vykonáva pravidelnú kontrolu technického stavu výrobných prostriedkov, používaných na zákazke z hľadiska kompletnosti a spôsobilosti a z hľadiska BOZP a odsúhlasuje ich ďalšie použitie, - riadi činnosť stavbyvedúceho, - plní ďalšie úlohy vyplývajúce z OP, príslušných smerníc a podľa pokynov priameho nadriadeného.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Ivana Krasku 31,91705 Trnava - Trnava
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
24
Počet hodín za týždeň
40.0
Pracovný čas
08:00-16:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
2 150€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Nie
Cudzí jazyk
anglickývysoká - vysoká C1 a C2
Počítačové zručnosti
CAD - AutoCAD-vysoká
Kancelárske balíky - Open Office-vysoká
Správa systémov - Microsoft Windows-vysoká
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia v cudzom jazyku
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
rozhodovanie
technická gramotnosť
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
sebaistota
sebaovládanie
technický talent

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r. o.
Právna forma
Spol. s r. o.
Sídlo
Landererova 8
81109 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
52408132
Počet zamestnancov
25-49
Charakteristika zamestnávateľa
Sme spoločnosť zameraná na požiarnu ochranu. Základnou filozofiou spoločnosti PYRONOVA je poskytovať našim zákazníkom komplexné riešenia v oblasti protipožiarnej ochrany, t. z. vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, realizácia, údržba a následný záručný a pozáručný servis zariadení protipožiarnej ochrany. V súčasnosti PYRONOVA patrí medzi lídrov v oblasti riešenia a realizácie protipožiarnej bezpečnosti na Slovenskom trhu s rýchlou expanziou v zahraničí.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.stavebná inštalácia

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
15.06.2024
Informácie o obsadení pozície
Pozícia je vhodná aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Pavlína Škrabáková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 2
Ponúkaná mzda: 2150 EUR
Inzerent:PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r. o.
Zverejnené dňa:2024-04-17 (43 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.