Železnice Slovenskej republiky

Dozorca výhybiek - Výhybňa Spišská Belá zastávka

Železnice Slovenskej republiky

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Partizánska 172/12,05901 Spišská Belá - Kežmarok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
985€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
27.02.2024 o 08:59
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 09:29

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2165782
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Dozorca výhybiek - Výhybňa Spišská Belá zastávka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)
Pracovná oblasť
Doprava
Počet voľných miest
0
Náplň práce
PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná náplň bude: samostatná činnosť pri zabezpečovaní vlakovej cesty a posunu prestavovanie miestne a ručne stavaných výhybiek, výkoľajok pre vlakové cesty a posun kontrola voľnosti vlakovej cesty úschova a stráženie kľúčov od zabezpečovacích zariadení prehliadka a prevádzkové ošetrovanie výhybiek
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Partizánska 172/12,05901 Spišská Belá - Kežmarok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
985€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto
Ponúkané výhody
PONÚKAME: - základná mzda 985 €/mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu. - stabilná práca na trvalý pracovný pomer - pracovná zmluva na dobu neurčitú GARANTUJEME: - termín výplaty k 12. dňu v mesiaci. POSKYTUJEME: - cestovné výhody vnútroštátne a zahraničné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, - elektronické stravovacie poukážky alebo príspevok na stravovanie. VZDELÁVAME: - odborné školenia na výkon práce. STARÁME SA O ZDRAVIE: - pravidelné lekárske prehliadky, pracovné voľno s náhradou mzdy na riešenie dôležitých osobných prekážok v práci nad rámec Zákonníka práce, - príspevok na rekreačné pobyty v zariadeniach ŽSR, - nadštandardné zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov. MYSLÍME NA BUDÚCNOSŤ: - poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, - životné poistenie DYNAMIK Ž pre zamestnancov. VÁŽIME SI VERNOSŤ: - odmeny pri pracovných výročiach a životných jubileách.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie-dopravná prevádzka - železničná doprava a preprava-37 Doprava, pošty a telekomunikácie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
pamäť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
predstavivosť
sebaistota
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
POŽADUJEME: stredné odborné vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou, zodpovedný prístup k práci, pozornosť, spoľahlivosť, praktické myslenie, dobrý zdravotný a psychický stav, bezúhonnosť, schopnosť samostatne pracovať, záujem vzdelávať sa.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Železnice Slovenskej republiky
Právna forma
Iná právnicka osoba
Sídlo
Klemensova 8
81361 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
31364501
Počet zamestnancov
-=KONTAKT=-
Charakteristika zamestnávateľa
Železnice Slovenskej republiky sú manažérom železničnej infraštruktúry na Slovensku. Našim poslaním je zabezpečenie modernej, bezpečnej, efektívnej a environmentálne priaznivej železničnej infraštruktúry. Riadime, organizujeme a koordinujeme železničnú dopravnú činnosť na celom území Slovenska. Súčasťou železničnej infraštruktúry je viac ako 3600 km železničných tratí, 2300 železničných mostov, takmer 2100 priecestí a 8400 výhybiek, nevynímajúc železničné tunely, či železničné stanice, zariadenia oznamovacej, rádiokomunikačnej, zabezpečovacej techniky, pevné elektrické trakčné zariadenia, silnoprúdové a ostatné špeciálne elektrotechnické zariadenia. O všetky tieto činnosti sa stará viac ako 13 tisíc zamestnancov, ktorí zabezpečujú taký stav infraštruktúry, aby osobná a nákladná doprava bola spoľahlivá a bezpečná. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou stabilnej firmy!
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Vedľ.čin.v pozem.dopr.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Miloš Bodnár

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Dozorca výhybiek - Výhybňa Spišská Belá zastávka

Železnice Slovenskej republiky

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Partizánska 172/12,05901 Spišská Belá - Kežmarok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
985€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
27.02.2024 o 08:59
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 09:29

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2165782
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Dozorca výhybiek - Výhybňa Spišská Belá zastávka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)
Pracovná oblasť
Doprava
Počet voľných miest
0
Náplň práce
PRIJÍMAME do tímu šikovných kolegov, ktorých pracovná náplň bude: samostatná činnosť pri zabezpečovaní vlakovej cesty a posunu prestavovanie miestne a ručne stavaných výhybiek, výkoľajok pre vlakové cesty a posun kontrola voľnosti vlakovej cesty úschova a stráženie kľúčov od zabezpečovacích zariadení prehliadka a prevádzkové ošetrovanie výhybiek
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Partizánska 172/12,05901 Spišská Belá - Kežmarok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
985€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto
Ponúkané výhody
PONÚKAME: - základná mzda 985 €/mes. brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu. - stabilná práca na trvalý pracovný pomer - pracovná zmluva na dobu neurčitú GARANTUJEME: - termín výplaty k 12. dňu v mesiaci. POSKYTUJEME: - cestovné výhody vnútroštátne a zahraničné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, - elektronické stravovacie poukážky alebo príspevok na stravovanie. VZDELÁVAME: - odborné školenia na výkon práce. STARÁME SA O ZDRAVIE: - pravidelné lekárske prehliadky, pracovné voľno s náhradou mzdy na riešenie dôležitých osobných prekážok v práci nad rámec Zákonníka práce, - príspevok na rekreačné pobyty v zariadeniach ŽSR, - nadštandardné zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov. MYSLÍME NA BUDÚCNOSŤ: - poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, - životné poistenie DYNAMIK Ž pre zamestnancov. VÁŽIME SI VERNOSŤ: - odmeny pri pracovných výročiach a životných jubileách.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie-dopravná prevádzka - železničná doprava a preprava-37 Doprava, pošty a telekomunikácie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
pamäť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
predstavivosť
sebaistota
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
POŽADUJEME: stredné odborné vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou, zodpovedný prístup k práci, pozornosť, spoľahlivosť, praktické myslenie, dobrý zdravotný a psychický stav, bezúhonnosť, schopnosť samostatne pracovať, záujem vzdelávať sa.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Železnice Slovenskej republiky
Právna forma
Iná právnicka osoba
Sídlo
Klemensova 8
81361 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
31364501
Počet zamestnancov
-=KONTAKT=-
Charakteristika zamestnávateľa
Železnice Slovenskej republiky sú manažérom železničnej infraštruktúry na Slovensku. Našim poslaním je zabezpečenie modernej, bezpečnej, efektívnej a environmentálne priaznivej železničnej infraštruktúry. Riadime, organizujeme a koordinujeme železničnú dopravnú činnosť na celom území Slovenska. Súčasťou železničnej infraštruktúry je viac ako 3600 km železničných tratí, 2300 železničných mostov, takmer 2100 priecestí a 8400 výhybiek, nevynímajúc železničné tunely, či železničné stanice, zariadenia oznamovacej, rádiokomunikačnej, zabezpečovacej techniky, pevné elektrické trakčné zariadenia, silnoprúdové a ostatné špeciálne elektrotechnické zariadenia. O všetky tieto činnosti sa stará viac ako 13 tisíc zamestnancov, ktorí zabezpečujú taký stav infraštruktúry, aby osobná a nákladná doprava bola spoľahlivá a bezpečná. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou stabilnej firmy!
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Vedľ.čin.v pozem.dopr.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Miloš Bodnár

-=KONTAKT=-

Počet videní: 172
Ponúkaná mzda: 985 EUR
Inzerent:Železnice Slovenskej republiky [ ]
Zverejnené dňa:2024-03-21 (28 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Kežmarok
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.