Centrum pre deti a rodiny Valaská

Pomocný/á vychovávateľ/ka s ekonomickou agendou

Centrum pre deti a rodiny Valaská

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Chalupkova 2,97646 Valaská - Brezno
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
779€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
13.02.2024 o 16:00
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 11:25

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2164003
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Pomocný/á vychovávateľ/ka s ekonomickou agendou
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Pomocný vychovávateľ
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Chalupkova 2,97646 Valaská - Brezno
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
nepretržitá
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
779€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax
aspoň 6 mesiacov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Internet-elementárna
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
rozhodovanie
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
empatia
praktické myslenie
spoľahlivosť
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
Bezúhonnosť, zdravotná a psychická spôsobilosť. Skúsenosti s vedením ekonomickej agendy výhodou. Zamestnávateľ pri odmeňovaní postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú bude zamestnanec vykonávať, dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe. Po uplynutí skúšobnej doby možnosť priznania osobného príplatku. Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme : • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania • motivačný list; • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; • profesijný štruktúrovaný životopis; • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii dokladu o vzdelaní, a profesijnom štruktúrovanom životopise; • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 26.2.2024 do 12:00 hod. Žiadosti zasielajte na adresu Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská resp. elektronickou poštou na -=KONTAKT=- . Uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na výkon práce budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 28.2.2024 o 10:00 hod. v Centre pre deti a rodiny Valaská. Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne len prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Valaská
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Chalupkova 483/2
97646 Valaská - Brezno
Slovensko
IČO
00610461
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.detskydomovvalaska.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum pre deti a rodiny Valaská vykonáva opatrenia pobytovou, ambulantnou a terénnou formou. V rámci opatrení pobytovou formou zamestnanci centra poskytujú odbornú pomoc a starostlivosť v šiestich samostatne usporiadaných skupinách a v šiestich profesionálnych náhradných rodinách. Centrum vykonáva ambulantné a terénne opatrenia zamerané na výchovné problémy a zanedbávanie.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
13.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
MUDr. Gabriela Pôbišová

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Pomocný/á vychovávateľ/ka s ekonomickou agendou

Centrum pre deti a rodiny Valaská

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Chalupkova 2,97646 Valaská - Brezno
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
779€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
13.02.2024 o 16:00
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 11:25

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2164003
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Pomocný/á vychovávateľ/ka s ekonomickou agendou
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Pomocný vychovávateľ
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Chalupkova 2,97646 Valaská - Brezno
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
nepretržitá
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
779€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax
aspoň 6 mesiacov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Internet-elementárna
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
rozhodovanie
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
empatia
praktické myslenie
spoľahlivosť
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
Bezúhonnosť, zdravotná a psychická spôsobilosť. Skúsenosti s vedením ekonomickej agendy výhodou. Zamestnávateľ pri odmeňovaní postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú bude zamestnanec vykonávať, dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe. Po uplynutí skúšobnej doby možnosť priznania osobného príplatku. Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme : • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania • motivačný list; • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; • profesijný štruktúrovaný životopis; • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii dokladu o vzdelaní, a profesijnom štruktúrovanom životopise; • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 26.2.2024 do 12:00 hod. Žiadosti zasielajte na adresu Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská resp. elektronickou poštou na -=KONTAKT=- . Uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na výkon práce budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 28.2.2024 o 10:00 hod. v Centre pre deti a rodiny Valaská. Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne len prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Valaská
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Chalupkova 483/2
97646 Valaská - Brezno
Slovensko
IČO
00610461
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.detskydomovvalaska.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum pre deti a rodiny Valaská vykonáva opatrenia pobytovou, ambulantnou a terénnou formou. V rámci opatrení pobytovou formou zamestnanci centra poskytujú odbornú pomoc a starostlivosť v šiestich samostatne usporiadaných skupinách a v šiestich profesionálnych náhradných rodinách. Centrum vykonáva ambulantné a terénne opatrenia zamerané na výchovné problémy a zanedbávanie.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
13.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
MUDr. Gabriela Pôbišová

-=KONTAKT=-

Počet videní: 264
Ponúkaná mzda: 779 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Valaská [ ]
Zverejnené dňa:2024-03-21 (28 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Brezno
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 13 milisekúnd.