Centrum pre deti a rodiny Prešov

Pomocná vychovávateľka

Centrum pre deti a rodiny Prešov

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Požiarnická 3960/3,08001 Prešov - Prešov
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.05.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
936€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
18.03.2024 o 13:37
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2185120
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Pomocná vychovávateľka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Pomocný vychovávateľ
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Charakteristika pracovnej činnosti: Organizačné a ekonomické zabezpečenie prevádzky samostatnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese. Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy alebo v špeciálnom výcvikovom stredisku, v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečovanie dozoru pri samoobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých občanov.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Požiarnická 3960/3,08001 Prešov - Prešov
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
936€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
rozhodovanie
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
asertivita
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme: a) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, c) profesijný štruktúrovaný životopis, d) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, e) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, h) výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Súčasťou a podmienkou zaradenia do výberového procesu je zaslanie požadovaných dokumentov na: -=KONTAKT=- alebo poštou na adresu CDR Prešov - Mgr. Lucia Novická, Požiarnická 3, Prešov 080 01. Uchádzačov, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia do zamestnania, budeme kontaktovať.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Prešov
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Požiarnická 3960/3
08001 Prešov - Prešov
Slovensko
IČO
00610607
Počet zamestnancov
100-149
Charakteristika zamestnávateľa
V súčasnosti, po všetkých transformačných procesoch, ktorými centrá pre deti a rodiny prechádzali, sme zariadením na výkon rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti pre deti od narodenia do dospelosti. Naše Centrum pre deti a rodiny Prešov sa prioritne orientuje ako jediný v Prešovskom kraji na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti deťom s ťažkým zdravotným postihnutím, kombináciou zmyslových, mentálnych a fyzických postihov.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Novická

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Pomocná vychovávateľka

Centrum pre deti a rodiny Prešov

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Požiarnická 3960/3,08001 Prešov - Prešov
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.05.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
936€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
18.03.2024 o 13:37
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2185120
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Pomocná vychovávateľka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Pomocný vychovávateľ
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Charakteristika pracovnej činnosti: Organizačné a ekonomické zabezpečenie prevádzky samostatnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese. Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy alebo v špeciálnom výcvikovom stredisku, v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečovanie dozoru pri samoobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých občanov.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Požiarnická 3960/3,08001 Prešov - Prešov
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
936€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
rozhodovanie
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
asertivita
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme: a) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, c) profesijný štruktúrovaný životopis, d) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, e) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, h) výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace. Súčasťou a podmienkou zaradenia do výberového procesu je zaslanie požadovaných dokumentov na: -=KONTAKT=- alebo poštou na adresu CDR Prešov - Mgr. Lucia Novická, Požiarnická 3, Prešov 080 01. Uchádzačov, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia do zamestnania, budeme kontaktovať.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Prešov
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Požiarnická 3960/3
08001 Prešov - Prešov
Slovensko
IČO
00610607
Počet zamestnancov
100-149
Charakteristika zamestnávateľa
V súčasnosti, po všetkých transformačných procesoch, ktorými centrá pre deti a rodiny prechádzali, sme zariadením na výkon rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti pre deti od narodenia do dospelosti. Naše Centrum pre deti a rodiny Prešov sa prioritne orientuje ako jediný v Prešovskom kraji na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti deťom s ťažkým zdravotným postihnutím, kombináciou zmyslových, mentálnych a fyzických postihov.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Novická

-=KONTAKT=-

Počet videní: 60
Ponúkaná mzda: 936 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Prešov
Zverejnené dňa:2024-04-01 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Prešov
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.