Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Opatrovateľ/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Robotnícka 11,83103 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.05.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
13.03.2024 o 09:54
Naposledy aktualizované
04.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2181743
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Opatrovateľ/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Opatrovateľ detí v zariadeniach
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Pracuje podľa programu výchovnej práce Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov s prihliadnutím na vek dieťaťa a individuálnych potrieb: • poskytuje komplexnú starostlivosť o deti, prijíma a odovzdáva deti rodičom, • vykonáva rannú rozcvičku s deťmi, • zabezpečuje správne stolovanie detí, zabezpečuje pitný režim detí počas celého dňa, • učí deti hygienickým návykom, • oblieka deti, pripravuje deti na pobyt vonku, ukladá deti na spánok, • pravidelne meria hmotnosť detí a výšku, • zaznamenáva do denníka všetky zmeny u detí počas dňa, • realizuje výchovné zamestnanie so zameraním na rozvoj a podporu všestranného a harmonického rozvoja detí v oblasti telesnej, rozumovej, citovej, mravnej a estetickej, • dodržuje režim a pobyt detí vonku podľa počasia, • vytvára príjemné prostredie pre deti s rodinnou atmosférou
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Robotnícka 11,83103 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
• odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy: - za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu, - za mesiac september vo výške až do 50% funkčného platu, • 13. plat vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy, • 5 dní dovolenky navyše, • 4 dni sick day, • stravné lístky v hodnote 6,50 €, • 50% úhrada z ceny ročnej električenky, • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne, • multisport karta.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
• úplné stredné odborné vzdelanie (stredná zdravotná škola) alebo získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa, • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz v potravinárstve), • prax s deťmi vítaná, • pozitívny vzťah k deťom, samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť, • konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Junácka 3216/1
83291 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
00603317
Počet zamestnancov
200-249
Internetová adresa
www.banm.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva - miestny úrad
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované dokumenty: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností, • súhlas so spracúvaním osobných údajov. Spracovanie osobných údajov: Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely. Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť najneskôr do 03.04.2024 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Referát personalistiky a miezd Junácka ul. 1 832 91 Bratislava alebo na adresu -=KONTAKT=-. Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk. _________________________________________________________________________ *Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO -=KONTAKT=-súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia. Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem. Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.
Dátum ukončenia ponuky
03.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Viktória Dvorská

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Opatrovateľ/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Robotnícka 11,83103 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.05.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
13.03.2024 o 09:54
Naposledy aktualizované
04.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2181743
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Opatrovateľ/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Opatrovateľ detí v zariadeniach
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Pracuje podľa programu výchovnej práce Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov s prihliadnutím na vek dieťaťa a individuálnych potrieb: • poskytuje komplexnú starostlivosť o deti, prijíma a odovzdáva deti rodičom, • vykonáva rannú rozcvičku s deťmi, • zabezpečuje správne stolovanie detí, zabezpečuje pitný režim detí počas celého dňa, • učí deti hygienickým návykom, • oblieka deti, pripravuje deti na pobyt vonku, ukladá deti na spánok, • pravidelne meria hmotnosť detí a výšku, • zaznamenáva do denníka všetky zmeny u detí počas dňa, • realizuje výchovné zamestnanie so zameraním na rozvoj a podporu všestranného a harmonického rozvoja detí v oblasti telesnej, rozumovej, citovej, mravnej a estetickej, • dodržuje režim a pobyt detí vonku podľa počasia, • vytvára príjemné prostredie pre deti s rodinnou atmosférou
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Robotnícka 11,83103 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
• odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy: - za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu, - za mesiac september vo výške až do 50% funkčného platu, • 13. plat vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy, • 5 dní dovolenky navyše, • 4 dni sick day, • stravné lístky v hodnote 6,50 €, • 50% úhrada z ceny ročnej električenky, • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne, • multisport karta.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
• úplné stredné odborné vzdelanie (stredná zdravotná škola) alebo získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa, • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz v potravinárstve), • prax s deťmi vítaná, • pozitívny vzťah k deťom, samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť, • konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Junácka 3216/1
83291 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
00603317
Počet zamestnancov
200-249
Internetová adresa
www.banm.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva - miestny úrad
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované dokumenty: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností, • súhlas so spracúvaním osobných údajov. Spracovanie osobných údajov: Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely. Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť najneskôr do 03.04.2024 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Referát personalistiky a miezd Junácka ul. 1 832 91 Bratislava alebo na adresu -=KONTAKT=-. Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk. _________________________________________________________________________ *Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO -=KONTAKT=-súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia. Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem. Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.
Dátum ukončenia ponuky
03.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Viktória Dvorská

-=KONTAKT=-

Počet videní: 9
Ponúkaná mzda: 1000 EUR
Inzerent:Mestská časť Bratislava-Nové Mesto [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-04 (19 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.