HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o.

Projektový manažér

HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o.

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Andreja Hlinku 86,97271 Nováky - Prievidza
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
11.06.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
2 200€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.06.2024 o 12:34
Naposledy aktualizované
10.06.2024 o 13:34

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2242609
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Projektový manažér
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Hlavný projektový manažér
Pracovná oblasť
Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Počet voľných miest
1
Náplň práce
-analýza dôležitých dokumentov súvisiacich so stavbou - napr. podrobného projektu, podmienok stavebného povolenia, ďalších požadovaných súhlasov a rozhodnutí; -udeľovanie povolení na používanie strojov a zariadení na stavenisku v súlade s platnými právnymi predpismi, okrem iného, Úradom technickej inšpekcie; -plnenie všetkých povinností projektového manažéra podľa slovenského stavebného zákona; -zostavenie plánu prác vykonávaných subdodávateľmi a následne kontrola a vyhodnocovanie spôsobu ich vykonávania; -riadenie celého staveniska podľa smerníc vyplývajúcich z ustanovení stavebného zákona (určovanie rozsahu prác, zadávanie a koordinácia úloh, dohľad nad prácou podriadených a kontrola jej správnosti a pod.); -príprava plánu BOZP; -zabezpečenie dodržiavania kľúčových bezpečnostných pravidiel na stavenisku; -pozastavenie plnenia úloh na stavenisku v situáciách ohrozujúcich zdravie alebo život; pozastavenie plnenia úloh na stavenisku v prípade ich plnenia, ktoré nie je v súlade so stavebným povolením a schválenou projektovou dokumentáciou; -vedenie dokumentácie súvisiacej so stavbou (vrátane skutočného stavu a súvisiacej s dokončením stavby); -kontrola materiálov, ich súlad s projektovou dokumentáciou a overenie oprávnenia na použitie v stavebníctve na základe zákonom požadovaných vyhlásení a certifikátov, napr. CE; -spolupráca so stavebným dozorom; -spolupráca s dizajnérom; -spolupráca s investorom, vrátane uvedenia na stavenisko a koordinácie BOZP spoločností investora; -žiadanie o zmeny stavebného projektu, ak je to potrebné; -úlohy súvisiace s preberaním a zabezpečením staveniska; -vykonávanie zápisov do stavebného denníka a jeho priebeh; -ohlásenie stavebnej pripravenosti na kolaudáciu; -účasť na konečnom prijatí; -dohliadanie na riešenie problémov
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Andreja Hlinku 86,97271 Nováky - Prievidza
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
40.0
Pracovný čas
07:00-16:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
2 200€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
• Letný a zimný bonus (do 50 % a 55 % základnej mesačnej mzdy) • Dochádzkový bonus do výšky 44€ mesačne • Mesačná variabilná zložka mzdy (vo výške 0-15% základnej mesačnej mzdy) po skúšobnej dobe

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax
6 alebo viac rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
anglickýstredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
rozhodovanie
technická gramotnosť
Ďalšie požiadavky
Hľadáme kolegu s technickým myslením, s prehľadom v súvisiacej legislatíve (najmä Stavebný zákon, Obchodný zákonník, Zákonník práce, BOZP, Požiarna ochrana, Životné prostredie).

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o.
Právna forma
Spol. s r. o.
Sídlo
Mariánske námestie 29/6
01001 Žilina - Žilina
Slovensko
IČO
47184965
Počet zamestnancov
50-99
Charakteristika zamestnávateľa
Služby v oblasti správy a údržby budov
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Správa nehnuteľností

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Žiadame o zaslanie životopisu v slovenskom aj v anglickom jazyku. Vážime si prejavený záujem, napriek tomu budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí budú spĺňať vyšie uvedené požiadavky.
Dátum ukončenia ponuky
10.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Simona Škvrndová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 5
Ponúkaná mzda: 2200 EUR
Inzerent:HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o. [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-10 (4 dni)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Prievidza
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.