Slovenský paralympijský výbor

Metodik - psychológ

Slovenský paralympijský výbor

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
17€za hodinu
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
22.04.2024 o 14:09
Naposledy aktualizované
10.06.2024 o 10:46

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2207350
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Metodik - psychológ
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
Pracovná oblasť
Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Počet voľných miest
0
Náplň práce
poradenská činnosť v regionálnych centrách poskytovaná motivátorom - mentorom pri práci s klientmi projektu, príp. aj ostatným zamestnancom projektu pri riešení problémových situácií s klientmi, metodické usmerňovanie motivátorov - mentorov a priebežný dohľad nad realizáciou jednotlivých činností v súlade s metodikou a štandardmi práce, poradenstvo cieľovej skupine
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
94901 Nitra - Nitra
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
30
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Zdravotne znevýhodneného
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
17€za hodinu
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
+ účasť na realizácii národného projektu Sme si rovní II., ktorý je pokračovateľom predchádzajúceho úspešného národného projektu SME SI ROVNÍ. Národný projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko a je zameraný na komplexnú pomoc a podporu, aktivizáciu a poradenstvo pre trh práce osobám so zdravotným postihnutím. + možnosť byť súčasťou tímu zamestnancov skúsených v práci s osobami so zdravotným postihnutím

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
asertivita
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
spoľahlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
Minimálne kvalifikačné predpoklady: - ukončené minimálne VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti sociálnej práce alebo psychológie, alebo riadenia ľudských zdrojov - komunikačné zručnosti - skúsenosti v oblasti poradenstva osobám zo znevýhodnených skupín - pracovná skúsenosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov výhodou Ďalšie požiadavky: - ochota vycestovať v rámci kraja - aktívny vodič - výhodou - skúsenosti s prácou s osobami so zdravotným postihnutím výhodou. Doplňujúca informácia: Pracovné miesta obsadzujeme v rámci národného projektu Sme si rovní II., ktorého cieľom je zabezpečiť individualizované poradenstvo a komplexný prístup k osobám so zdravotným postihnutím s cieľom ich integrácie do spoločnosti, osobitne na trh práce.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Slovenský paralympijský výbor
Právna forma
Združenie (zväz,spolok)
Sídlo
Benediktiho 3055/5
81105 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
31745661
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.paralympic.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Slovenský paralympijský výbor (SPV) je svojou činnosťou a postavením vyplývajúcim zo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov jedinečnou inštitúciou, ktorá podporuje motiváciu k prekonávaniu prekážok zdravotne postihnutých pri dosahovaní osobných aj celospoločenských víťazstiev a prepája motiváciu k pohybu s motiváciou k spoločenskému a pracovnému uplatneniu sa zdravotne postihnutých v živote. SPV má postavenie autonómnej, nezávislej a nepolitickej organizácie a je oprávnený riadiť paralympijské hnutie na území SR. Podporuje rozvoj paralympijských športov a športov, ktoré sú v riadení Medzinárodného paralympijského výboru, umožňujúc pritom výber športu podľa postihnutia a daností športovca. SPV je uznaným členom Medzinárodného paralympijského výboru, Európskeho paralympijského výboru, ako aj členom medzinárodnej organizácie ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation) spolu s viac ako 30 zahraničnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti pomoci, podpory, začleňovania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti osobám so zdravotným postihnutím.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.športové čin.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Spôsob prihlasovania: Záujemca o uvedenú pozíciu zašle žiadosť o zamestnanie spolu s krátkym motivačným listom, kópiou svojho aktuálneho podpísaného životopisu vo formáte Europass a kópiou dokladu o najvyššom stupni ukončeného vzdelania na adresu: -=KONTAKT=-. V predmete e-mailovej správy záujemca uvedie text: Pracovná pozícia Metodik - psychológ. Predpokladaný termín pracovného pohovoru: online 15.05.2024 Ďalšie informácie: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo reagovať len na ponuky uchádzačov, ktorí najlepšie vyhovujú opísanej pracovnej pozícii. Uchádzač zaslaním e-mailu so svojím životopisom dáva súhlas Slovenskému paralympijskému výboru na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Dátum ukončenia ponuky
15.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mária Schvarcová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 5
Inzerent:Slovenský paralympijský výbor
Zverejnené dňa:2024-06-10 (38 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.