Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia

Zdravotná sestra

Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
189,99122 Čeláre - Veľký Krtíš
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
15.02.2024 o 14:15
Naposledy aktualizované
07.06.2024 o 07:50

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2164324
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Zdravotná sestra
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Zdravotná sestra inde neuvedená
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Zdravotná sestra- Odborná práca pri vedení zdravotnej dokumentácie a vypracovávanie povinných hlásení a štatistických výkazov za príslušný zdravotnícky odbor vykonávané praktickou sestrou. Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojavaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov na lôžkovom oddelení zdravotníckych zariadení alebo kúpeľných liečební, alebo v zariadení sociálnej služby, alebo v zariadení sociálnoprávnej ochranny detí a sociálnej kurately, alebo v škole alebo v školskom zariadení, spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri liečebných , diagnostických a ošetrovateľských výkonoch vykonávané praktickou sestrou alebo sestrou. Osvedčenia a certifikáty: Doklad o absolvovaní štúdia na VŠ - diplom + doklad o špecializácii v odbore vnútorné lekárstvo, ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo v psychiatrii. Maturitné vysvedčenie v odbore zdravotná sestra/detská sestra + doklad o špecializácii v odbore vnútorné lekárstvo, ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo v psychiatrii. Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť !
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
189,99122 Čeláre - Veľký Krtíš
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
35.0
Pracovný čas
06:30-18:30
18:30-06:30
Zmennosť
nepretržitá
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Zdravotne znevýhodneného
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
vyššia základná výmera dovolenky, stravovanie (formou závodného stravovania ), príspevok zo sociálneho fondu nad rozsah ustanovený Zákonníkom práce, príspevok na rekreáciu , možnosť odborného rastu, preukaz kultúrneho návštevníka

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Internet-pokročilá
IS cygnus- výhoda, nie je podmienka-IS cygnus- výhoda, nie je podmienka
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
informačná gramotnosť
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
tímová práca
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
iniciatívnosť
empatia
pozornosť
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
komunikatívnosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
189
99122 Čeláre - Veľký Krtíš
Slovensko
IČO
00647560
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.salustia.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia zabezpečuje sociálne služby podľa §§ 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov celoročnou formou pobytu zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania, s duševnými poruchami, ktoré sú schizofrénia a schizotypové poruchy a telesnými postihnutiami, ktorými sú neurodegeneratívne ochorenia (Huntingtonova choroba) v súlade so Zriaďovacou listinou č. 60968/2023 zo dňa 30.11.2023.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Starost.o mentál.postih.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
30.09.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková- riaditeľ

PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková- riaditeľ
-=KONTAKT=-
PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková- riaditeľ
-=KONTAKT=-


Počet videní: 3
Inzerent:Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia
Zverejnené dňa:2024-06-07 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Veľký Krtíš
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.