Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke "LPS SR, š. p.")

Riadiaci letovej prevádzky - ATCO (oblastné stredisko riadenia Bratislava)

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke "LPS SR, š. p.")

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Ivanská cesta 93,82307 Bratislava-Ružinov - Bratislava II
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.06.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 223€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
03.05.2024 o 06:51
Naposledy aktualizované
03.05.2024 o 07:23

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2214992
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riadiaci letovej prevádzky - ATCO (oblastné stredisko riadenia Bratislava)
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riadiaci letovej prevádzky
Pracovná oblasť
Doprava
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Riadiaci letovej prevádzky zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť vo vzdušnom priestore SR. V oblastnom stredisku riadenia riadi letovú prevádzku udržiavaním predpísanej minimálnej vzdialenosti (rozstupu) medzi jednotlivými lietadlami a naviguje ich po letových tratiach v príslušných letových hladinách. Okrem bezpečnosti letovej prevádzky riadiaci letovej prevádzky pomocou týchto činností zabezpečuje vysokú priepustnosť vzdušného priestoru. Výkon práce je spojený s vysokými nárokmi na osobné vlastnosti, vedomosti a zručnosti, ako aj na osobnú zodpovednosť. Uvedené činnosti sa vykonávajú 24 hodín denne. Predpokladom na výkon práce ATCO je absolvovanie a úspešné ukončenie výcvikového kurzu schváleného kompetentným orgánom a získanie kvalifikácie riadiaceho letovej prevádzky. Dĺžka výcvikového kurzu je cca 2 roky. Výcvik prebieha v mieste výkonu práce v Bratislave. Výcvikový kurz prebieha v rámci pracovného pomeru.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Ivanská cesta 93,82307 Bratislava-Ružinov - Bratislava II
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 223€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
1 223 EUR/mesiac po získaní kvalifikácie mzda od 3098 EUR + prémie do výšky 30% a príplatky v zmysle platnej KZ - podľa kolektívnej zmluvy

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
anglickýstredná - pokročilá B1 a B2
Ďalšie požiadavky
Požiadavky na uchádzača: Trestná bezúhonnosť. Znalosť slovenského jazyka : maturitná skúška zo slovenského jazyka alebo iná skúška preukazujúca úroveň slovenského jazyka minimálne na úrovni B2 (CEFR). Osobnostné predpoklady : výborná krátkodobá pamäť, priestorová predstavivosť a orientácia, komunikatívnosť, plynulosť verbálneho prejavu, schopnosť uplatňovania poznatkov a skúseností v praxi, samostatnosť, stresová tolerancia, schopnosť zvládnuť vysokú pracovnú záťaž, zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť a systematickosť, vysoké pracovné nasadenie, zmysel pre povinnosť a sebadisciplína.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke "LPS SR, š. p.")
Právna forma
Štátny podnik
Sídlo
Ivanská cesta 93
82307 Bratislava-Ružinov - Bratislava II
Slovensko
IČO
35778458
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
Komplexné zabezpečovanie a poskytovanie letových prevádzkových služieb, leteckej telekomunikačnej služby, leteckej informačnej služby, služby pátrania a záchrany a ďalších činností, ktoré súvisia s plnením základného účelu a predmetu činnosti v záujme bezpečného, efektívneho a usporiadaného toku letovej prevádzky v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách v SR.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Vedľ.čin.v letec.dopr.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
01.06.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Výberový proces pozostáva z týchto etáp, pričom každá etapa je selektívna : - preskúšanie z anglického jazyka (prebieha online) - testy FEAST I a II (prebiehajú v Bratislave) - psychologické vyšetrenie (v Košiciach) - zdravotné vyšetrenie na získanie zdravotnej spôsobilosti III. triedy (v Košiciach) - osobný pohovor (v Bratislave). Informácie pre uchádzačov, ktorí sa už v minulosti výberového konania ATCO zúčastnili : - uchádzač, ktorý bol v minulosti neúspešný v testoch FEAST, môže testy opakovať 1 krát ak od posledného testovania uplynuli min. 2 roky, - uchádzač, ktorý absolvoval neúspešne etapu osobnostný profil, sa môže znovu do výberového konania prihlásiť, - uchádzač, ktorý bol v minulosti neúspešný v etape psychologické vyšetrenie, môže túto etapu opakovať 1 krát s odstupom min. 1 rok od vyšetrenia, - uchádzač, ktorý úspešne absolvoval testy FEAST v minulosti (platí aj v prípade absolvovania testov u iného poskytovateľa letových prevádzkových služieb), bude do výberového konania zaradený, ak sú výsledky na úrovni požadovanej v tomto výberovom konaní. Testy FEAST uchádzač s akýmkoľvek výsledkom opakuje v prípade, že od predchádzajúceho testovania uplynulo viac ako 10 rokov, - platnosť úspešného absolvovania psychologického vyšetrenia na účely výberového konania je 1 rok. Pred prihlásením sa do výberového konania je potrebné preštudovať si naše stránky - sekciu práca riadiaceho letovej prevádzky -http://www.lps.sk/sk/kariera/praca-riadiaceho-letovej-prevadzky.
Dátum ukončenia ponuky
01.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Jana Pastýriková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 12
Ponúkaná mzda: 1223 EUR
Inzerent:Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke "LPS SR, š. p.")
Zverejnené dňa:2024-05-03 (21 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.