Mesto Partizánske

Referent/ka školského úradu

Mesto Partizánske

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nám.SNP 212/4,95801 Partizánske - Partizánske
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 098€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
17.04.2024 o 12:34
Naposledy aktualizované
17.04.2024 o 12:57

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2204613
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Referent/ka školského úradu
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Špecialista samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
- samostatná odborná práca na úseku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Spoločného školského úradu, - sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa školstva, - výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol, riaditeľ školy, - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie, - vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok, ktoré sú vypracované v súlade so sprievodcom školského roku vydaného ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a pokynmi regionálneho úradu školskej správy, - poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nám.SNP 212/4,95801 Partizánske - Partizánske
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 098€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-učiteľstvo a pedagogické vedy-76 Učiteľstvo
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
tímová práca
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
Iné kritériá a požiadavky: - bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť, - ovládanie štátneho jazyka, - znalosť práce s PC (Word, Excel, e-mail), - znalosť príslušnej školskej legislatívy pre agendu školského úradu, - min. 5 rokov pedagogickej praxe, - riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, vysoké pracovné nasadenie, - zodpovednosť. Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o zaradenie do výberového konania, - čestné prehlásenie o bezúhonnosti, - čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície - profesijný životopis vrátane telefonického a mailového kontaktu, - kópie dokladov o vzdelaní, - potvrdenie o vykonanej praxi, - súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (k dispozícii na webovej stránke mesta Partizánske, v sekcii "výberové konania"). Platové podmienky: Referent školského úradu nie je odmeňovaný podľa platových taríf pedagogických zamestnancov, ale podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčný plat od 1098 Eur plus 15% príplatok za územnú samosprávu a osobný príplatok. Termín a miesto podania žiadosti: Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10.05.2024 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad v Partizánskom, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske, alebo osobne do podateľne MsÚ Partizánske. Obálku je potrebné označiť: "Výberové konanie - Referent školského úradu ". Predpokladaný nástup: dohodou Uchádzači, ktorí spĺňajú požadovanú kvalifikáciu a ďalšie predpoklady, budú pozvaní na prijímací pohovor.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Partizánske
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. SNP 212/4
95801 Partizánske - Partizánske
Slovensko
IČO
00310905
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.partizanske.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Práca vo verejnej správe - samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Iveta Škodová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 47
Ponúkaná mzda: 1098 EUR
Inzerent:Mesto Partizánske [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-17 (37 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Partizánske
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.