Obec Ľubá

Riaditeľ/ka Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda

Obec Ľubá

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
45,94353 Ľubá - Nové Zámky
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
09.06.2024 o 16:52
Naposledy aktualizované
10.06.2024 o 08:07

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2242444
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ/ka Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
45,94353 Ľubá - Nové Zámky
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
60
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
fyzická zdatnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
vedenie ľudí
Ďalšie požiadavky
• vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborových zamestnancoch v z.n.p., • znalosť príslušných právnych predpisov v oblasti školstva, • riadiace a organizačné schopnosti, • spoľahlivosť a flexibilita, • precíznosť a presnosť, • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet).

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Obec Ľubá
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
79
94353 Ľubá - Nové Zámky
Slovensko
IČO
00309052
Počet zamestnancov
10-19
Internetová adresa
www.obecluba.eu
Charakteristika zamestnávateľa
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1247 pod názvom Leuka. Počas svojich dejín patrila k dŕžavám cirkvi i zemianstva. V roku 1443 ju vlastnili Libadiovci, neskôr, v roku 1532 Nyáryiovci a od roku 1549 patrila pod Ostrihomskú kapitulu. Počas tureckých vojen bola takmer vyľudnená. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Dodnes sú v okolí známe oberačkové slávnosti v tejto dedinke. Dominantou obce a sakrálnou pamiatkou je rímskokatolícky kostol. Bol postavený v 2. polovici 18. storočia v neskorobarokovom štýle. Nad oltárom visí obraz sv. Jána Krstiteľa z roku 1882. Zaujímavou stavbou je i budova materskej školy. Bola postavená v roku 1953. Dnes v Ľubej žije okolo 500 obyvateľov. V obci je vybudovaná kvalitná infraštruktúra, vodovod, plyn a káblová televízia. Severovýchodne od obce sa rozprestiera sústava štyroch malých vodných nádrží, ktoré sú využívané najmä rybármi. Obohacujú panorámu obce v oblasti cestovného ruchu rovnako, ako už spomínaná vinohradnícka tradícia.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Dátum ukončenia ponuky
01.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Anetta Kovácsová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 24
Inzerent:Obec Ľubá
Zverejnené dňa:2024-06-10 (12 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nové Zámky
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.