Mesto Hriňová

Referent oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ.

Mesto Hriňová

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Partizánska 1612,96205 Hriňová - Detva
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
17.05.2024 o 12:00
Naposledy aktualizované
25.06.2024 o 14:50

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2225509
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Referent oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ.
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
Pracovná oblasť
Stavebníctvo
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Referent oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ. "Náplň (druh) práce: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov, vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,"
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Partizánska 1612,96205 Hriňová - Detva
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovný čas
07:00-15:30
Zmennosť
jednozmenná
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Hriňová
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Partizánska 1612
96205 Hriňová - Detva
Slovensko
IČO
00319961
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.hrinova.sk
Charakteristika zamestnávateľa
mesto
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Marian Ďurica, prednosta MsÚ

Mgr. Marian Ďurica, prednosta MsÚ
-=KONTAKT=-


Počet videní: 132
Inzerent:Mesto Hriňová
Zverejnené dňa:2024-06-25 (23 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Detva
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.