Inštitút pre výskum práce a rodiny

Lektor/ka na tému Manažment prípadu - rozvoj kompetencií v procese práce s v národnom projekte PPOK

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
vzdelávacie stredisko MPSVR Tatranská Štrba,05941 Štrba - Poprad
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
33€za hodinu
Pracovný a mimopracovný pomer
Dohoda o vykonaní práce
Dátum a čas vytvorenia
07.06.2024 o 11:47
Naposledy aktualizované
08.07.2024 o 11:32

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2240897
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Lektor/ka na tému Manažment prípadu - rozvoj kompetencií v procese práce s v národnom projekte PPOK
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Lektor ďalšieho vzdelávania
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
15
Náplň práce
Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za: - realizuje vzdelávanie Kompetenčného vzdelávania na tému : Manažment prípadu - rozvoj kompetencií v procese práce s klientom pri rozhodovaní o jeho žiadosti o dávku alebo príspevok - úzko spolupracuje s metodikmi vzdelávania (najmä v otázkach organizačnej prípravy a priebežnej aktualizácie vecno-časového harmonogramu vzdelávania) - vedie administratívu spojenú s vlastnou lektorskou činnosťou Stručná osnova predmetu vzdelávania na tému Manažment prípadu - rozvoj kompetencií v procese práce s klientom pri rozhodovaní o jeho žiadosti o dávku alebo príspevok: - Manažment prípadu pri poskytovaní dávky pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok (ďalej len "dávky a príspevky") - implementácia príslušnej legislatívy do praxe - Poskytnutie komplexných informácií o nárokoch na jednotlivé dávky a príspevky - Previazanie teoretických vedomostí s aplikačnou praxou (legislatíva, interné normy) - Riešenie modelových prípadov v oblasti dávok a príspevkov - postup pri riešení jednotlivých situácií žiadateľov dávok a príspevkov s poukázaním na spoluprácu s ďalšími zainteresovanými stranami (subjektmi, ktoré môžu napomôcť k riešeniu nepriaznivej situácie dotknutej cieľovej skupiny) - Analýza aplikačných postupov pri rozhodovaní o jednotlivých dávkach a príspevkoch, vrátane samotného rozhodovacieho procesu
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
vzdelávacie stredisko MPSVR Tatranská Štrba,05941 Štrba - Poprad
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Dohoda o vykonaní práce
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
33€za hodinu
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačný predpoklady Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa Odborná prax: minimálne 3 roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka Požiadavky Jazykové znalosti: vítané /nevyžaduje sa Počítačové znalosti: balík MS Office

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Špitálska 25, 27
81241 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
30847451
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.ivpr.gov.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Štátna príspevková organizácia
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Výskum v obl.spoloč.vied

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady a prílohy: - Žiadosť o zaradenie do výberového konania - Profesijný štruktúrovaný životopis - Potvrdenie o odbornej praxi - Kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia - Návrh časového rozloženia témy v rámci časovej dotácie 13 hodín - Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti - Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť spolu s požadovanými prílohami je potrebné zaslať emailom kontaktnej osobe maria.-=KONTAKT=-.sk a následne originál poštou na adresu sídla inštitúcie. Vyhradzujeme si právo kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Dátum ukončenia ponuky
17.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mária Zubonyaiová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 50
Inzerent:Inštitút pre výskum práce a rodiny [ ]
Zverejnené dňa:2024-07-08 (5 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Poprad
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.