Úrad pre verejné obstarávanie

Správca informačného systému/špecialista v oblastí pc sietí

Úrad pre verejné obstarávanie

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Ružová dolina 606/10,82109 Bratislava-Ružinov - Bratislava II
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
865,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
18.03.2024 o 08:07
Naposledy aktualizované
22.03.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2184925
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Správca informačného systému/špecialista v oblastí pc sietí
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Správca informačného systému
Pracovná oblasť
IT a telekomunikácie
Počet voľných miest
0
Náplň práce
• Zabezpečuje činnosti súvisiace s profesionalizáciou v oblasti verejného obstarávania a podieľa sa na jej realizácii. • koncepčná a koordinačná činnosť a určovanie zásad a postupov používania, správy a prevádzky informačných systémov úradu; • vypracovávanie analýz stavu a využívania informačných systémov a technológií úradu, navrhovanie štruktúry údajových základní aplikácií vo väzbe na databázy častí Štátneho informačného systému (ďalej len ,,ŠIS") po obsahovej a funkčnej stránke; • návrhy a realizácia ďalšieho rozvoja informačných systémov a technológií úradu; analyzovanie rizík identifikovaných v informačných systémoch a technológiách úradu; tvorivé spracúvanie koncepcií a programov dlhodobého rozvoja informačných systémov a informačných technológií úradu, ich posudzovanie vo vzájomných väzbách z celospoločenských hľadísk v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a politikou Európskej únie; • tvorba stratégií, zásadných opatrení, spracúvanie poznatkov z koordinovania celoštátneho systému s vyústením na tvorbu častí ŠIS; • príprava podkladov k plneniu úloh úradu v oblasti informatiky; • zodpovedať za správu a rozvoj internej počítačovej siete; • zabezpečovať návrh a správu serverov, bezpečnostných prvkov a sieťových prvkov infraštruktúry; • vykonávať monitoring všetkých dotknutých systémov; • vykonávať technicko-analytické práce pri návrhoch a rozvoji sieťovej infraštruktúry; • testovať nové SW a HW produkty a nasadzovať ich do prevádzky; • práca s cloudovými službami; • vykonávať diagnostiku, analýzy problémov, prevenciu a odstraňovanie kolíznych stavov; • vytvárať a spravovať technickú dokumentáciu; • komunikovať s dodávateľmi servisných služieb. V oblasti kybernetickej bezpečnosti vykonáva najmä tieto činnosti: • vykonávanie pravidelného monitoringu bezpečnosti IT systémov, infraštruktúry, používateľov, administrátorov, neobvyklého správania, možných bezpečnostných incidentov pomocou nástrojov IS SIEM, • vyhodnocovanie logov, správa korelačných logov, • vytváranie reportov o aktivitách, činnosti a bezpečnostných stavoch v rámci monitorovanej infraštruktúry a IS, • spolupráca pri riešení a riešenie incidentov informačnej bezpečnosti, • navrhovanie zlepšovania procesov pre riešenie rôznych typov incidentov informačnej bezpečnosti, • spolupráca pri implementácii bezpečnostných opatrení v oblasti operačných systémov, sieťových a bezpečnostných technológií, • sledovanie a identifikácia technologických hrozieb, slabých miest, rizík a navrhovanie protiopatrení, ako zachovať a posilniť bezpečnosť informačných systémov.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Ružová dolina 606/10,82109 Bratislava-Ružinov - Bratislava II
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
6
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
865,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto
Ponúkané výhody
• práca v modernej štátnej inštitúcii, • flexibilný pracovný čas, • primeraný čas na zorientovanie sa v danej problematike, v rámci ktorého Vám bude pomáhať skúsenejší štátny zamestnanec (mentor), • možnosť zúčastňovať sa zaujímavých vzdelávacích aktivít a školení, • dobrá dostupnosť MHD, • široké možnosti stravovania v okolí, • príspevok do III. dôchodkového piliera, • týždeň dovolenky navyše oproti Zákonníku práce, • možnosť zapojiť sa do systému Multisport, • príspevok na stravovanie formou gastrokarty alebo finančného príspevku - oboje aj počas čerpania dovolenky, • ďalšie benefity vyplývajúce z práce v štátnej správe a z kolektívnej zmluvy. Doplňujúca informácia: možnosť priznania osobného príplatku až do výšky 100% základného platu. Výsledná mzda bude predmetom osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Požiadavky na zamestnanca : Osobnostné vlastnosti a schopnosti : samostatnosť; schopnosť pracovať pod tlakom; analytické, koncepčné a strategické myslenie. Odborná prax podľa § 38 ods. 11 písm. d) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov: odborná prax najmenej 3 roky v oblasti správy IT systémov. Zoznam požadovaných dokladov : • Žiadosť o prijatie do dočasnej štátnej služby. • Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania. • Profesijný štruktúrovaný životopis. • Motivačný list. Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi : je potrebné zaslať do 21.03.2024 na adresu služobného úradu (Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, 821 09 Bratislava) alebo elektronicky na emailovú adresu : martina.-=KONTAKT=-.sk. Obálku a žiadosť o prijatie do dočasnej štátnej služby je potrebné označiť referenčným číslom ponuky: ŠS/2024/5. (Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum doručenia žiadosti elektronickými prostriedkami). Štátnozamestnanecké miesto sa obsadzuje v dočasnej štátnej službe podľa § 36 ods. 3 písm. e) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Úrad pre verejné obstarávanie
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Ružová dolina 606/10
82109 Bratislava-Ružinov - Bratislava II
Slovensko
IČO
31797903
Počet zamestnancov
200-249
Internetová adresa
www.uvo.gov.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Úrad v oblasti verejného obstarávania zastupuje Slovenskú republiku navonok, pracuje v odborných pracovných komisiách Európskej únie a aktívne spolupracuje so zahraničnými partnerskými inštitúciami. Je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Jeho úlohou je zabezpečiť podmienky na správnu implementáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-Osobný pohovor
Dátum ukončenia ponuky
21.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Bc. Martina Hantáková

-=KONTAKT=-

Počet videní: 12
Ponúkaná mzda: 865 EUR
Inzerent:Úrad pre verejné obstarávanie [ ]
Zverejnené dňa:2024-03-22 (32 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.