Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina

Upratovačka

Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Veľká okružná 25,01001 Žilina - Žilina
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 358/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
12.02.2024 o 20:20
Naposledy aktualizované
13.02.2024 o 06:56

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2163828
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Upratovačka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Upratovačka
Pracovná oblasť
Technické a manuálne prierezové zamestnania
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Upratovanie priestorov školy.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Veľká okružná 25,01001 Žilina - Žilina
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
6
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Mladistvého
Zdravotne znevýhodneného
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 358/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
Druh voľnej pracovnej pozície
Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Základné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Nie
Všeobecné spôsobilosti
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokumentov : - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru - štruktúrovaný životopis - kópie dokladov o vzdelaní - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia EP a Rada EÚ 2016/679/GDPR.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Veľká okružná 25
01001 Žilina - Žilina
Slovensko
IČO
00161691
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
https://spssza.edupage.org
Charakteristika zamestnávateľa
Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline bola zriadená dňa 1.septembra 1960. Zmenou zriaďovacej listiny s platnosťou od 1.7.2002 sa stal novým zriaďovateľom školy Žilinský samosprávny kraj. SPŠS je orgánom štátnej správy na úseku stredného odborného vzdelávania. Je samostatnou príspevkovou organizáciou, hospodári samostatne so schválenými rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov (rodičov, organizácií a firiem). Vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa. Jej rozpočet je napojený na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. SPŠS poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie - úroveň 4 v oblasti stavebníctva a geodézie a špeciálnych technických odborov. Štúdium je denné, štvorročné a ukončuje sa maturitnou skúškou. Zabezpečujeme plnenie povinnej školskej dochádzky, výchovu a vzdelávanie realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Pripravuje absolventov priamo do praxe, pričom nezanedbateľná časť pokračuje v štúdiu na technických a ekonomických vysokých školách na Slovensku a v zahraničí. Na SPŠS sa vyučuje podľa troch školských vzdelávacích programov vytvorených na základe Štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov: -36 stavebníctvo, geodézia a kartografia, -39 špeciálne technické odbory
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Stredné odborné školstvo

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-Osobný pohovor
Dátum ukončenia ponuky
29.02.2024
Informácie o obsadení pozície
Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Ľubica Gašperáková

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Upratovačka

Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Veľká okružná 25,01001 Žilina - Žilina
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 358/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
12.02.2024 o 20:20
Naposledy aktualizované
13.02.2024 o 06:56

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2163828
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Upratovačka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Upratovačka
Pracovná oblasť
Technické a manuálne prierezové zamestnania
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Upratovanie priestorov školy.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Veľká okružná 25,01001 Žilina - Žilina
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
6
Počet hodín za týždeň
37.5
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Mladistvého
Zdravotne znevýhodneného
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 358/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
Druh voľnej pracovnej pozície
Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Základné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Nie
Všeobecné spôsobilosti
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokumentov : - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru - štruktúrovaný životopis - kópie dokladov o vzdelaní - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia EP a Rada EÚ 2016/679/GDPR.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Veľká okružná 25
01001 Žilina - Žilina
Slovensko
IČO
00161691
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
https://spssza.edupage.org
Charakteristika zamestnávateľa
Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline bola zriadená dňa 1.septembra 1960. Zmenou zriaďovacej listiny s platnosťou od 1.7.2002 sa stal novým zriaďovateľom školy Žilinský samosprávny kraj. SPŠS je orgánom štátnej správy na úseku stredného odborného vzdelávania. Je samostatnou príspevkovou organizáciou, hospodári samostatne so schválenými rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov (rodičov, organizácií a firiem). Vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa. Jej rozpočet je napojený na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. SPŠS poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie - úroveň 4 v oblasti stavebníctva a geodézie a špeciálnych technických odborov. Štúdium je denné, štvorročné a ukončuje sa maturitnou skúškou. Zabezpečujeme plnenie povinnej školskej dochádzky, výchovu a vzdelávanie realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Pripravuje absolventov priamo do praxe, pričom nezanedbateľná časť pokračuje v štúdiu na technických a ekonomických vysokých školách na Slovensku a v zahraničí. Na SPŠS sa vyučuje podľa troch školských vzdelávacích programov vytvorených na základe Štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov: -36 stavebníctvo, geodézia a kartografia, -39 špeciálne technické odbory
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Stredné odborné školstvo

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-Osobný pohovor
Dátum ukončenia ponuky
29.02.2024
Informácie o obsadení pozície
Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Ľubica Gašperáková

-=KONTAKT=-

Počet videní: 41
Inzerent:Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Zverejnené dňa:2024-02-13 (13 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Žilina
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.