Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany

Ekonóm/účtovník

Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie M. Pajdušáka 2,05311 Smižany - Spišská Nová Ves
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
16.02.2024 o 14:00
Naposledy aktualizované
12.03.2024 o 09:27

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2164501
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Ekonóm/účtovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený
Počet voľných miest
1
Náplň práce
• samostatné a komplexné vedenie ekonomickej a účtovnej agendy školy, • vedenie podvojného účtovníctva rozpočtovej organizácie, • zostavovanie účtovných závierok, • spracovanie finančných výkazov v RISSAM, • kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných finančných výkazov, • kontrola a vypracovávanie účtovných mesačných, kvartálnych a ročných výkazov, • spracovanie mesačných uzávierok a ročnej uzávierky účtovníctva • dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení, • vypracovanie návrhu rozpočtu na kalendárny rok, • vypracúvanie podkladov k spracovaniu ročného rozpočtu školy, • vypracovanie vnútorných smerníc ekonomického charakteru a ich predloženie riaditeľke školy na schválenie, • vyhotovenie objednávok školy, • vedenie knihy objednávok a faktúr, • evidencia došlých faktúr a ich úhrada, • vedenie pokladne školy, • vedenie pokladničnej knihy školy, • vedenie evidencie cestovných príkazov a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách, • spolupráca s finančným oddelením obce, • inventarizácia majetku školy, • vyhotovovanie korešpondencie riaditeľke školy a ostatným vedúcim zamestnancom, • evidencia došlej a odoslanej korešpondencie • zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv • účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry) v programe Korwin, • spolupráca s kontrolórom a audítorom obce Smižany, • vypracovávanie analýz, finančných plánov a správ podľa požiadaviek vedenia školy, • komunikácia s bankami, zabezpečenie platobného styku školy • zabezpečenie agendy verejného obstarávania, • kompletné a včasné spracovanie úhrad školného žiakov školy v programe iZUŠ, • zaúčtovanie miezd v programe Korwin, • archivácia všetkých dokladov Záujemcov o pracovnú ponuku žiadame o zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania a profesijného životopisu na emailovú adresu: -=KONTAKT=- Následne na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie M. Pajdušáka 2,05311 Smižany - Spišská Nová Ves
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
37.5
Pracovný čas
07:30-15:30
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Príspevok na stravovanie

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Osobnostné predpoklady
spoľahlivosť
cieľavedomosť
analytické myslenie

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Námestie M. Pajdušáka 2
05311 Smižany - Spišská Nová Ves
Slovensko
IČO
42104301
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.zussmizany.edupage.org
Charakteristika zamestnávateľa
Základná umelecká škola je škola, podieľajúca sa na rozvíjaní vlôh, schopností a talentu detí i mládeže, dospelých, formou záujmovej výchovy a výučby v oblasti umenia a spoločenského života. Má zriadené štyri odbory: ●hudobný odbor ●výtvarný odbor ●tanečný odbor ●literárno-dramatický odbor.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Umelecké vzdelávanie

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Jana Fabiánová

Ing. Jana Fabiánová
-=KONTAKT=-
Ing. Jana Fabiánová
-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Ekonóm/účtovník

Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie M. Pajdušáka 2,05311 Smižany - Spišská Nová Ves
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
16.02.2024 o 14:00
Naposledy aktualizované
12.03.2024 o 09:27

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2164501
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Ekonóm/účtovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený
Počet voľných miest
1
Náplň práce
• samostatné a komplexné vedenie ekonomickej a účtovnej agendy školy, • vedenie podvojného účtovníctva rozpočtovej organizácie, • zostavovanie účtovných závierok, • spracovanie finančných výkazov v RISSAM, • kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných finančných výkazov, • kontrola a vypracovávanie účtovných mesačných, kvartálnych a ročných výkazov, • spracovanie mesačných uzávierok a ročnej uzávierky účtovníctva • dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení, • vypracovanie návrhu rozpočtu na kalendárny rok, • vypracúvanie podkladov k spracovaniu ročného rozpočtu školy, • vypracovanie vnútorných smerníc ekonomického charakteru a ich predloženie riaditeľke školy na schválenie, • vyhotovenie objednávok školy, • vedenie knihy objednávok a faktúr, • evidencia došlých faktúr a ich úhrada, • vedenie pokladne školy, • vedenie pokladničnej knihy školy, • vedenie evidencie cestovných príkazov a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách, • spolupráca s finančným oddelením obce, • inventarizácia majetku školy, • vyhotovovanie korešpondencie riaditeľke školy a ostatným vedúcim zamestnancom, • evidencia došlej a odoslanej korešpondencie • zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv • účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry) v programe Korwin, • spolupráca s kontrolórom a audítorom obce Smižany, • vypracovávanie analýz, finančných plánov a správ podľa požiadaviek vedenia školy, • komunikácia s bankami, zabezpečenie platobného styku školy • zabezpečenie agendy verejného obstarávania, • kompletné a včasné spracovanie úhrad školného žiakov školy v programe iZUŠ, • zaúčtovanie miezd v programe Korwin, • archivácia všetkých dokladov Záujemcov o pracovnú ponuku žiadame o zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania a profesijného životopisu na emailovú adresu: -=KONTAKT=- Následne na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie M. Pajdušáka 2,05311 Smižany - Spišská Nová Ves
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Počet hodín za týždeň
37.5
Pracovný čas
07:30-15:30
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Príspevok na stravovanie

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Osobnostné predpoklady
spoľahlivosť
cieľavedomosť
analytické myslenie

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Námestie M. Pajdušáka 2
05311 Smižany - Spišská Nová Ves
Slovensko
IČO
42104301
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.zussmizany.edupage.org
Charakteristika zamestnávateľa
Základná umelecká škola je škola, podieľajúca sa na rozvíjaní vlôh, schopností a talentu detí i mládeže, dospelých, formou záujmovej výchovy a výučby v oblasti umenia a spoločenského života. Má zriadené štyri odbory: ●hudobný odbor ●výtvarný odbor ●tanečný odbor ●literárno-dramatický odbor.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Umelecké vzdelávanie

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Jana Fabiánová

Ing. Jana Fabiánová
-=KONTAKT=-
Ing. Jana Fabiánová
-=KONTAKT=-

Počet videní: 71
Inzerent:Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany
Zverejnené dňa:2024-03-12 (43 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Spišská Nová Ves
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.