MESTO Trnava

Referent/ka referátu správy daní a poplatkov

Mesto Trnava

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 430€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
31.05.2024 o 13:10
Naposledy aktualizované
03.06.2024 o 08:37

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2236642
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Referent/ka referátu správy daní a poplatkov
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
1
Náplň práce
• vybavuje ucelenú odbornú agendu pri správe daní a poplatkov, • vykonáva zber daňových priznaní, • vyrubuje miestne dane a poplatky (daň za psa, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za jadrové zariadenie), • zabezpečuje správu odvodov z hazardných hier, sleduje a účtuje úhrady odvodov z hazardných hier, vyrubuje sankcie, • generuje a expeduje rozhodnutia, pre právnické a fyzické osoby, aj prostredníctvom elektronickej schránky na doručovanie prostredníctvom ÚPVS, • vyzýva daňové subjekty na podanie daňových priznaní, • vyzýva daňové subjekty na zaplatenie nedoplatkov, • vymáha pohľadávky na miestnych daniach, • vyrubuje sankcie, • rieši špecifické žiadosti v súvislosti s daňovým konaním, • vykonáva miestne zisťovania, kontrolnú a vyhľadávaciu činnosť, posudzuje skutkový stav, spisuje zápisnice alebo úradný záznam o miestnom zisťovaní, • pripravuje sumarizáciu pohľadávok, • spracováva a poskytuje údaje v rámci odvolacieho konania, • uplatňuje záložné právo na zabezpečenie daňových pohľadávok na nehnuteľnosti, • spolupracuje s peňažnými ústavmi pri získavaní informácií o účtoch daňových dlžníkov, • spolupracuje so sociálnou poisťovňou pri získavaní údajov o zamestnávateľoch daňových dlžníkov, • spolupracuje so súdmi pri získavaní informácií o zápisoch v obchodnom registri, • poskytuje informácie súdom a súdnym exekútorom pre účely súdneho a exekučného konania, • účtuje a sleduje úhrady miestnych daní a poplatkov • sleduje a kontroluje písomnú a elektronickú došlú a odoslanú poštu odboru v programe CG DISS, • zaraďuje písomností odboru do spisov a postupuje na vybavenie jednotlivým zamestnancom odboru,
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 430€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
dodatková dovolenka, doplnkové dôchodkové sporenie

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie-ekonomické služby-63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Internet-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pamäť
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Trnava
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Hlavná 1
91771 Trnava - Trnava
Slovensko
IČO
00313114
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
K žiadosti ďalej pripojte: • štruktúrovaný životopis • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia) • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
Dátum ukončenia ponuky
15.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Stanislava Stračárová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 20
Ponúkaná mzda: 1430 EUR
Inzerent:MESTO Trnava [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-03 (11 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.