Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Vedúci oddelenia výroby scénických dekorácií a kostýmov

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Divadelná,96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 076€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
17.04.2024 o 14:51
Naposledy aktualizované
10.05.2024 o 16:10

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2204658
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Vedúci oddelenia výroby scénických dekorácií a kostýmov
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry
Pracovná oblasť
Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Riadenie a organizácia všetkých prevádzkových činností na oddelení výroby, navrhovanie opatrení na optimalizáciu výrobného procesu, zvyšovanie kvality, bezpečnosti práce a znižovanie nákladov, tvorba a čítanie technických výkresov, príprava cenových ponúk a kalkulácií, zabezpečovanie materiálov pre vykonávanie pracovných činností oddelenia výroby, navrhovanie rôznych zlepšovacích nástrojov pre zamestnancov oddelenia výroby, riešenie operatívnych problémov vo výrobe, návrh zlepšení a inovácií
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Divadelná,96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 076€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Znalosť jazyka požaduje
ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov
Cudzí jazyk
anglickýstredná - pokročilá B1 a B2
nemeckýstredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti
CAD - AutoCAD-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
SkupinaB1
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
komunikácia v cudzom jazyku
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
manuálna zručnosť
matematická gramotnosť
motivovanie ľudí
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
vedenie ľudí
vedenie motorových vozidiel
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
predstavivosť
sebaistota
sebaovládanie
spoľahlivosť
technický talent
trpezlivosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Divadelná 1727/3
96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
IČO
35989572
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.djgt.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Divadlo JGT je profesionálna kultúrna a umelecká ustanovizeň, ktorá tvorí a verejne predvádza divadelné diela.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Scénické umenie

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
22.05.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, overená fotokópia dokladu o vzdelaní, čestné vyhlásenie o odbornej praxi, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, písomný súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle platných právnych predpisov, presná adresa na doručovanie písomností, telefonický kontakt a e-mailová adresa. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s vyššie požadovanými prílohami je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením: "Výberové konanie - vedúci oddelenia výroby scénických dekorácií a kostýmov" najneskôr do 09.05.2024 na adresu: Divadlo J.G. Tajovského, Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen (prezentačná pečiatka poštového podniku).
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Anna Pačeková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 46
Ponúkaná mzda: 1076 EUR
Inzerent:Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Zverejnené dňa:2024-05-10 (43 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Zvolen
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.