Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, ul.Gondova 2, Bratislava

Riaditeľ/riaditeľka vysokoškolského internátu a jedálne

Univerzita Komenského v Bratislave

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Novomeského 7,03601 Martin - Martin
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
15.05.2024 o 13:39
Naposledy aktualizované
16.05.2024 o 14:11

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2224383
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ/riaditeľka vysokoškolského internátu a jedálne
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riadiaci pracovník (manažér) internátu, ubytovne a hostela
Pracovná oblasť
Ubytovanie, cestovný ruch a hazard
Počet voľných miest
1
Náplň práce
- komplexné zabezpečenie úloh a činností súvisiacich s ubytovaním a stravovaním študentov, zamestnancov, hostí a verejnosti, vrátane vedenia príslušnej evidencie, spracovania informácií, výkazov a štatistík - koncepcia rozvojových aktivít, spracovanie investičných zámerov, programov a projektov rozvoja, spolupráca pri ich príprave - zabezpečenie finančno-ekonomickej agendy, obehu účtovných dokladov, vypracúvanie cenníkov, podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach, návrhov rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu a prostriedkov z vlastných výnosov - sledovanie a analyzovanie príjmov a výdavkov finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch, - zabezpečenie informačnej, vrátnej, poriadkovej a kľúčovej služby, - koordinácia materiálno-prevádzkového zabezpečenia vysokoškolských internátov - zabezpečenie požiadaviek na opravu a údržbu v budovách a areáloch - zabezpečenie komplexnej správy inventáru - riadenie, organizácia a kontrola práce jednotlivých úsekov - plnenie úloh vyplývajúcich z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygienických predpisov a z predpisov o ochrane pred požiarmi - vykonávanie iných činností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Novomeského 7,03601 Martin - Martin
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-ekonómia a manažment-62 Ekonomické vedy
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Internet-pokročilá
Ekonomické programy - SAP-pokročilá
Kancelárske balíky - Open Office-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
iniciatívnosť
komunikatívnosť
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
- skúsenosti s prácou vo verejnej správe a prax v riadení tímu - výhodou, - znalosť právnych predpisov upravujúcich právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme a pracovno-právne vzťahy zamestnancov

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Univerzita Komenského v Bratislave
Právna forma
Verejnopráv.inštitúcia
Sídlo
Šafárikovo námestie 6
81499 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
00397865
Počet zamestnancov
-=KONTAKT=-
Internetová adresa
www.uniba.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Univerzita Komenského v Bratislave je vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia, verejná vysoká škola, ktorá poskytuje vzdelávanie vo všetkých stupňoch štúdia, zabezpečuje výskum a vývoj a medzinárodnú spoluprácu na najvyššej úrovni.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Terciárne vzdelávanie

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania - štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku - kópie dokladov o VŠ vzdelaní - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Renáta Vojtylová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 11
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, ul.Gondova 2, Bratislava [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-16 (8 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Martin
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.