Mesto Martin

Referent/ka životného prostredia pre údržbu zelene

Mesto Martin

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie S. H. Vajanského 1,03649 Martin - Martin
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
15.04.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
896€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
12.03.2024 o 17:20
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2181664
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent/ka životného prostredia pre údržbu zelene
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre ochranu životného prostredia
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Prihlášky do výberového konania je potrebné podávať spôsobom uvedeným v časti ďalšie požiadavky. Referent ŽP pre údržbu zelene vybavuje ucelené odborné agendy na úseku verejnoprospešných služieb a to: - zabezpečuje starostlivosť o mestskú zeleň na území mesta Martin - riešenie havarijných situácií v zeleni na zabezpečenie bezpečnosti osôb a ochrany majetku (areály školských zariadení, ihriská, oblasť cestnej premávky a i.), - koordinuje činnosti v rámci správy a údržby sústavy verejného osvetlenia mesta vrátane rekonštrukčných prác, - zabezpečuje vyjadrenia k projektovej dokumentácii verejného osvetlenia predloženej investormi, kontroluje súlad parametrov v dokumentoch s technickými parametrami a postupmi sústavy verejného osvetlenia mesta, - komplexne zabezpečuje ekonomickú agendu vo zverenej oblasti (vystavuje objednávky, likviduje faktúry, vyhotovuje platobné poukazy, pripravuje podklady na zostavenie rozpočtu, sleduje jeho čerpanie), - zastupuje mesto vo veci odcudzenia alebo poškodenia majetku mesta pred orgánmi činnými v trestnom konaní, - koordinuje výkon aktivačnej činnosti, resp. iných foriem prác v rámci aktívnych opatrení na trhu práce (organizácia prác a kontrola výkonu uchádzačov o zamestnanie) v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, - spracováva žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce, - koordinuje plnenie povinného výkonu trestu v spolupráci s odborom všeobecnej správy.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie S. H. Vajanského 1,03649 Martin - Martin
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
896€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Základná zložka mzdy v rozsahu 896,-=KONTAKT=-,50 Eur, podľa dĺžky praxe, osobný príplatok po skončení skúšobnej doby, štvrťročné odmeny. Ďalšie benefity dojednané v kolektívnej zmluve, príspevok na DDS, stravná jednotka 6,00 Eur.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Word-vysoká
Internet-vysoká
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
manuálna zručnosť
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
technická gramotnosť
Osobnostné predpoklady
asertivita
komunikatívnosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Požadujeme znalosť platnej legislatívy upravujúcej výkon v oblasti:  odbornej činnosti - znalosť vybraných častí právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny s osobitným zameraním na ochranu drevín a rastlín, najmä zákon o ochrane prírody a krajiny, súvisiace VZN, najmä VZN č. 96 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, základná znalosť právnych predpisov v oblasti energetiky, Generel verejného osvetlenia mesta Martin, znalosť vybraných ustanovení právnych predpisov v oblasti územného plánovania, najmä stavebný zákon, zákon o službách zamestnanosti,  samosprávy, najmä zákon o obecnom zriadení, vybrané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, vybrané časti zákona o finančnej kontrole a audite,  Organizačný poriadok Mestského úradu v Martine, AUTOMATICKÉ ODPOVEDE z portálu neakceptujeme, je potrebné postupovať v zmysle oznámenia na www.martin.sk, sekcia kariéra. Doklady - žiadosť, životopis, motivačný list, vysvedčenie (kópia) je potrebné doručiť v listinnej podobe do 20.03.2024. Podrobné informácie poskytne kontaktná osoba.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Martin
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. S. H. Vajanského 1
03649 Martin - Martin
Slovensko
IČO
00316792
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.martin.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Martin je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Úrady, ktoré môžu vyhľadávať vhodných uchádzačov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
20.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Katarína Pacnerová

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Referent/ka životného prostredia pre údržbu zelene

Mesto Martin

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie S. H. Vajanského 1,03649 Martin - Martin
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
15.04.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
896€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
12.03.2024 o 17:20
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2181664
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent/ka životného prostredia pre údržbu zelene
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre ochranu životného prostredia
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Prihlášky do výberového konania je potrebné podávať spôsobom uvedeným v časti ďalšie požiadavky. Referent ŽP pre údržbu zelene vybavuje ucelené odborné agendy na úseku verejnoprospešných služieb a to: - zabezpečuje starostlivosť o mestskú zeleň na území mesta Martin - riešenie havarijných situácií v zeleni na zabezpečenie bezpečnosti osôb a ochrany majetku (areály školských zariadení, ihriská, oblasť cestnej premávky a i.), - koordinuje činnosti v rámci správy a údržby sústavy verejného osvetlenia mesta vrátane rekonštrukčných prác, - zabezpečuje vyjadrenia k projektovej dokumentácii verejného osvetlenia predloženej investormi, kontroluje súlad parametrov v dokumentoch s technickými parametrami a postupmi sústavy verejného osvetlenia mesta, - komplexne zabezpečuje ekonomickú agendu vo zverenej oblasti (vystavuje objednávky, likviduje faktúry, vyhotovuje platobné poukazy, pripravuje podklady na zostavenie rozpočtu, sleduje jeho čerpanie), - zastupuje mesto vo veci odcudzenia alebo poškodenia majetku mesta pred orgánmi činnými v trestnom konaní, - koordinuje výkon aktivačnej činnosti, resp. iných foriem prác v rámci aktívnych opatrení na trhu práce (organizácia prác a kontrola výkonu uchádzačov o zamestnanie) v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, - spracováva žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce, - koordinuje plnenie povinného výkonu trestu v spolupráci s odborom všeobecnej správy.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie S. H. Vajanského 1,03649 Martin - Martin
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
896€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Základná zložka mzdy v rozsahu 896,-=KONTAKT=-,50 Eur, podľa dĺžky praxe, osobný príplatok po skončení skúšobnej doby, štvrťročné odmeny. Ďalšie benefity dojednané v kolektívnej zmluve, príspevok na DDS, stravná jednotka 6,00 Eur.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Word-vysoká
Internet-vysoká
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
manuálna zručnosť
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
technická gramotnosť
Osobnostné predpoklady
asertivita
komunikatívnosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Požadujeme znalosť platnej legislatívy upravujúcej výkon v oblasti:  odbornej činnosti - znalosť vybraných častí právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny s osobitným zameraním na ochranu drevín a rastlín, najmä zákon o ochrane prírody a krajiny, súvisiace VZN, najmä VZN č. 96 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, základná znalosť právnych predpisov v oblasti energetiky, Generel verejného osvetlenia mesta Martin, znalosť vybraných ustanovení právnych predpisov v oblasti územného plánovania, najmä stavebný zákon, zákon o službách zamestnanosti,  samosprávy, najmä zákon o obecnom zriadení, vybrané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, vybrané časti zákona o finančnej kontrole a audite,  Organizačný poriadok Mestského úradu v Martine, AUTOMATICKÉ ODPOVEDE z portálu neakceptujeme, je potrebné postupovať v zmysle oznámenia na www.martin.sk, sekcia kariéra. Doklady - žiadosť, životopis, motivačný list, vysvedčenie (kópia) je potrebné doručiť v listinnej podobe do 20.03.2024. Podrobné informácie poskytne kontaktná osoba.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Martin
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. S. H. Vajanského 1
03649 Martin - Martin
Slovensko
IČO
00316792
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.martin.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Martin je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Úrady, ktoré môžu vyhľadávať vhodných uchádzačov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
20.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Katarína Pacnerová

-=KONTAKT=-

Počet videní: 57
Ponúkaná mzda: 896 EUR
Inzerent:Mesto Martin [ ]
Zverejnené dňa:2024-03-21 (34 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Martin
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.