MESTO Trnava

Referent projektovej prípravy stavieb

Mesto Trnava

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 435€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
28.02.2024 o 10:23
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2165998
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent projektovej prípravy stavieb
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
• zabezpečuje projektovú prípravu investičných akcií mesta (dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR, dokumentácia pre stavebné povolenie - DSP, projektová dokumentácia pre realizáciu stavby RP, alternatívne jednostupňový projekt pri jednoduchých stavbách), • zabezpečuje iné technické podklady, potrebné pre spracovanie PD ( napr. geodetické zameranie územia, vytýčenie IS, odborný posudok, atď.) • zodpovedá za prípravu technických špecifikácii (prípadne vykonáva samotný prieskum trhu) potrebných pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania (výber projektanta, výber geodeta, výber archeológa, výber zhotoviteľa diela ) v zmysle platných interných smerníc upravujúcich pravidlá verejného obstarávania, vrátane súčinnosti a pripomienkovania rozpracovaných súťažných podkladov a zmlúv o dielo obstarávajúcim odborom pre verejné obstarávanie, vrátane prípravy prípadných dodatkov,
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 435€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
dodatková dovolenka, doplnkové dôchodkové poistenie

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-architektúra a pozemné stavby-36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
technická gramotnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
asertivita
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Trnava
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Hlavná 1
91771 Trnava - Trnava
Slovensko
IČO
00313114
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať: • meno, priezvisko a titul uchádzača • miesto trvalého pobytu • kontaktné údaje - telefón, e-mail • dátum a podpis záujemcu K žiadosti ďalej pripojte: • štruktúrovaný životopis • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia) • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Stanislava Stračárová

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Referent projektovej prípravy stavieb

Mesto Trnava

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 435€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
28.02.2024 o 10:23
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2165998
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent projektovej prípravy stavieb
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
• zabezpečuje projektovú prípravu investičných akcií mesta (dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR, dokumentácia pre stavebné povolenie - DSP, projektová dokumentácia pre realizáciu stavby RP, alternatívne jednostupňový projekt pri jednoduchých stavbách), • zabezpečuje iné technické podklady, potrebné pre spracovanie PD ( napr. geodetické zameranie územia, vytýčenie IS, odborný posudok, atď.) • zodpovedá za prípravu technických špecifikácii (prípadne vykonáva samotný prieskum trhu) potrebných pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania (výber projektanta, výber geodeta, výber archeológa, výber zhotoviteľa diela ) v zmysle platných interných smerníc upravujúcich pravidlá verejného obstarávania, vrátane súčinnosti a pripomienkovania rozpracovaných súťažných podkladov a zmlúv o dielo obstarávajúcim odborom pre verejné obstarávanie, vrátane prípravy prípadných dodatkov,
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 435€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
dodatková dovolenka, doplnkové dôchodkové poistenie

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-architektúra a pozemné stavby-36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
technická gramotnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
asertivita
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Trnava
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Hlavná 1
91771 Trnava - Trnava
Slovensko
IČO
00313114
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať: • meno, priezvisko a titul uchádzača • miesto trvalého pobytu • kontaktné údaje - telefón, e-mail • dátum a podpis záujemcu K žiadosti ďalej pripojte: • štruktúrovaný životopis • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia) • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Stanislava Stračárová

-=KONTAKT=-

Počet videní: 44
Ponúkaná mzda: 1435 EUR
Inzerent:MESTO Trnava [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-01 (17 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.