Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Vychovávateľ - zastupovanie počas PN

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Ul. 29. augusta 61,97251 Handlová - Prievidza
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 073,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
12.02.2024 o 12:36
Naposledy aktualizované
12.02.2024 o 14:34

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2163721
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Vychovávateľ - zastupovanie počas PN
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Vychovávateľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Výchovno - vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť zameraná na rozvoj tvorivých schopností detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným opatrením a výchovným opatrením vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti s využitím špeciálnych výchovných metód. Aktívny podiel na plnení hlavného cieľa CDR v oblasti výchovy, starostlivosti o deti a mladých dospelých a ich príprave na samostatný život. Komplexné zabezpečenie chodu samostatne usporiadanej skupiny v spolupráci s ostatnými zamestnancami samostatne usporiadanej skupiny.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Ul. 29. augusta 61,97251 Handlová - Prievidza
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
dvojzmenná
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 073,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-elementárna
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
empatia
komunikatívnosť
spoľahlivosť
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020, Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Prievidza
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Ulica Š. Závodníka 494/24
97101 Prievidza - Prievidza
Slovensko
IČO
34057773
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.cdrpd.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum pre deti a rodiny Prievidza je zariadenie zriadené na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie, a to na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo uložení výchovného opatrenia. Zabezpečuje odborné činnosti v oblasti sociálnej práce, pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a psychológie. Centrum vykonáva opatrenia pobytovou ako aj ambulantnou a terénnou formou na pracovisku v Prievidzi a v Handlovej.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania na pracovnú pozíciu pedagogického zamestnanca- vychovávateľa-zastupovanie počas práceneschopnosti, a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania VK 1/2024, b) motivačný list, c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, d) profesijný štruktúrovaný životopis, e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, g) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, h) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum ukončenia ponuky
12.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Tomáš Smatana

-=KONTAKT=-
Mgr. Ivana Holá

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Vychovávateľ - zastupovanie počas PN

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Ul. 29. augusta 61,97251 Handlová - Prievidza
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 073,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
12.02.2024 o 12:36
Naposledy aktualizované
12.02.2024 o 14:34

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2163721
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Vychovávateľ - zastupovanie počas PN
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Vychovávateľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Výchovno - vzdelávacia individuálne orientovaná činnosť zameraná na rozvoj tvorivých schopností detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným opatrením a výchovným opatrením vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti s využitím špeciálnych výchovných metód. Aktívny podiel na plnení hlavného cieľa CDR v oblasti výchovy, starostlivosti o deti a mladých dospelých a ich príprave na samostatný život. Komplexné zabezpečenie chodu samostatne usporiadanej skupiny v spolupráci s ostatnými zamestnancami samostatne usporiadanej skupiny.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Ul. 29. augusta 61,97251 Handlová - Prievidza
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
dvojzmenná
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 073,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-elementárna
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť
tímová práca
tvorivosť (kreativita)
Osobnostné predpoklady
empatia
komunikatívnosť
spoľahlivosť
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020, Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Prievidza
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Ulica Š. Závodníka 494/24
97101 Prievidza - Prievidza
Slovensko
IČO
34057773
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.cdrpd.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum pre deti a rodiny Prievidza je zariadenie zriadené na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie, a to na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo uložení výchovného opatrenia. Zabezpečuje odborné činnosti v oblasti sociálnej práce, pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a psychológie. Centrum vykonáva opatrenia pobytovou ako aj ambulantnou a terénnou formou na pracovisku v Prievidzi a v Handlovej.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania na pracovnú pozíciu pedagogického zamestnanca- vychovávateľa-zastupovanie počas práceneschopnosti, a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania VK 1/2024, b) motivačný list, c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, d) profesijný štruktúrovaný životopis, e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, g) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, h) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum ukončenia ponuky
12.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Tomáš Smatana

-=KONTAKT=-
Mgr. Ivana Holá

-=KONTAKT=-

Počet videní: 25
Ponúkaná mzda: 1073 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Prievidza [ ]
Zverejnené dňa:2024-02-12 (12 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Prievidza
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.