Železnice Slovenskej republiky

Diagnostik - špecialista ŽTS Vrútky

Železnice Slovenskej republiky

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
03861 Vrútky - Martin
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 359€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
11.06.2024 o 10:35
Naposledy aktualizované
11.06.2024 o 11:50

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2242820
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Diagnostik - špecialista ŽTS Vrútky
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Technický špecialista v železničnej doprave
Pracovná oblasť
Doprava
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Prijmeme do kolektívu kolegu s nasledovnou náplňou práce: • riešenie technických úloh, koordinácia prác a výkonov s celopodnikovou pôsobnosťou v oblasti overovania kvality materiálu (výrobku) a kategorizácie materiálu používaného v železničnej sieti ŽSR, • overovanie kvality materiálu (výrobku) v zmysle noriem, predpisov a technických dodacích podmienok pre jednotlivé druhy materiálu používaných na ŽSR v mieste ich výroby na Slovensku a v zahraničí, • spracovanie, evidencia a distribúcia protokolov o overení kvality materiálu (výrobku) z jednotlivých overovaní kvality materiálu (výrobku) a technických podkladov pre príslušných odberateľov resp. dodávateľov, • spolupráca pri overovaní, skúšaní a následne na zavádzaní nových technických a konštrukčných prvkoch do prevádzkového prostredia ŽSR.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
03861 Vrútky - Martin
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 359€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
Sociálny dialóg ŽSR patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku. K jeho výsledkom patria aj nasledovné benefity: - základná mzda 1359 € brutto, nárast mzdy po získaní odbornej spôsobilosti na danú pozíciu Fond pracovného času • pre vybrané prevádzkové profesie uplatňujeme zníženie týždenného fondu pracovného času na 36 hodín bez zníženia mzdy • v závislosti od profesií je možnosť u nás vykonávať prácu turnusovú, ale aj prácu na pevný alebo pružný pracovný čas v súlade so ZP Pracovné voľno s náhradou mzdy na riešenie dôležitých osobných prekážok v práci • na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení Vám poskytneme pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec Zákonníka práce • na sprevádzanie Vášho rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia máte nárok na ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec Zákonníka práce Starostlivosť o zamestnanca v prípade zdravotných problémov • počas prvých 10 dní čerpania PN Vám vyplatíme dennú náhradu príjmu vo výške 60% vymeriavacieho základu • pre vybrané profesie umožníme absolvovať rekondičné pobyty • poskytujeme bezplatné psychologické poradenstvo a pravidelné lekárske prehliadky v závislosti od veku a pracovného zaradenia zamestnanca Odmeny pre zamestnancov • odmeníme Vás za vernosť pri životných jubileách - 50 a 60 rokov veku, podľa dĺžky odpracovaných rokov v našej spoločnosti od 100 EUR do 700 EUR • odmeníme Vás aj pri odchode do dôchodku - 100 EUR za každý odpracovaný rok • pri pracovných výročiach dostanete podľa dĺžky odpracovaných rokov odmenu od 70 do 190 EUR Benefity v oblasti stravovania • poskytneme Vám elektronické stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie a v prípade zmeny dlhšej ako 11 hodín máte nárok na 2. hlavné jedlo (ďalšia stravovacia poukážka alebo ďalší finančný príspevok na stravovanie) • dostanete príspevok zo sociálneho fondu na každé hlavné jedlo • poskytneme náhradu pitnej vody a bezplatné občerstvenie pri záťaži teplom alebo chladom Kariérne podmienky • ponúkame Vám prácu v stabilnej spoločnosti a každoročný nárast mzdy • garantujeme Vám pravidelnú mesačnú mzdu • umožníme Vám celoživotné odborné vzdelávanie a profesijný rozvoj Príspevky zo sociálneho fondu • pre darcov krvi, držiteľov Jánskeho plakety • na rekreačný pobyt v zariadeniach ŽSR a zariadeniach odborových organizácií • na regeneráciu pracovnej sily • pri dlhodobej práceneschopnosti • na sociálnu výpomoc pri ťaživej situácii v rodine • MultiSport karta Podpora zvýšenia kvality života • prispievame na doplnkové dôchodkové sporenie: STABILITA • ponúkame cestovné výhody na Slovensku a v zahraničí pre Vás i Vašich rodinných príslušníkov • ponúkame príspevok na životné poistenie zamestnancov Dynamik Ž • z neinvestičného fondu Solidarita Vás finančne podporíme pri registrovanom závažnom pracovnom úraze, pri ťaživej životnej situácii alebo živelnej pohrome

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-materiály - technické materiály
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
• samostatnosť v procese diagnostiky železničného zvršku, • zodpovedný prístup k jednotlivým úlohám v rámci diagnostiky železničného zvršku, • flexibilita a spoľahlivosť pri plnení úloh súvisiacich s procesom diagnostiky železničného zvršku • dobrý zdravotný stav • vodičské oprávnenie skupiny B

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Železnice Slovenskej republiky
Právna forma
Iná právnicka osoba
Sídlo
Klemensova 8
81361 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
31364501
Počet zamestnancov
-=KONTAKT=-
Charakteristika zamestnávateľa
Železnice Slovenskej republiky sú manažérom železničnej infraštruktúry na Slovensku. Našim poslaním je zabezpečenie modernej, bezpečnej, efektívnej a environmentálne priaznivej železničnej infraštruktúry. Riadime, organizujeme a koordinujeme železničnú dopravnú činnosť na celom území Slovenska. Súčasťou železničnej infraštruktúry je viac ako 3600 km železničných tratí, 2300 železničných mostov, takmer 2100 priecestí a 8400 výhybiek, nevynímajúc železničné tunely, či železničné stanice, zariadenia oznamovacej, rádiokomunikačnej, zabezpečovacej techniky, pevné elektrické trakčné zariadenia, silnoprúdové a ostatné špeciálne elektrotechnické zariadenia. O všetky tieto činnosti sa stará viac ako 13 tisíc zamestnancov, ktorí zabezpečujú taký stav infraštruktúry, aby osobná a nákladná doprava bola spoľahlivá a bezpečná. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou stabilnej firmy!
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Vedľ.čin.v pozem.dopr.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
31.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Danka Lobotková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 15
Ponúkaná mzda: 1359 EUR
Inzerent:Železnice Slovenskej republiky [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-11 (11 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Martin
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.