Inštitút pre výskum práce a rodiny

Lektor/ka na tému Práca s rodinným systémom v rozvodovej/rozchodovej situácií v rámci NP PPOK

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
vzdelávacie stredisko MPSVR Tatranská Štrba,05941 Štrba - Poprad
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
33€za hodinu
Pracovný a mimopracovný pomer
Dohoda o vykonaní práce
Dátum a čas vytvorenia
26.06.2024 o 15:40
Naposledy aktualizované
08.07.2024 o 11:30

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2254165
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Lektor/ka na tému Práca s rodinným systémom v rozvodovej/rozchodovej situácií v rámci NP PPOK
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Lektor ďalšieho vzdelávania
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
15
Náplň práce
Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za: - realizuje vzdelávanie Kompetenčného vzdelávania na tému : Práca s rodinným systémom v rozvodovej/rozchodovej situácií - úzko spolupracuje s metodikmi vzdelávania (najmä v otázkach organizačnej prípravy a priebežnej aktualizácie vecno-časového harmonogramu vzdelávania) - vedie administratívu spojenú s vlastnou lektorskou činnosťou Stručná osnova predmetu vzdelávania na tému Práca s rodinným systémom v rozvodovej/rozchodovej situácií : - Charakteristika rodinného systému - Analýza rodinných vzťahov, podpora potenciálu rodiny a jej silných stránok - Citlivé sprostredkovanie rizikových faktorov rodinného systému - Rodina v rozvodovej/rozchodovej situácií z pohľadu rodičov a detí - Dysfunkčné rodinné prostredie a jeho vplyv na deti - Metódy sociálnej práce s rodinou v rozvodovej/rozchodovej situácií - Copingové stratégie a riešenie záťažových situácií v rodine.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
vzdelávacie stredisko MPSVR Tatranská Štrba,05941 Štrba - Poprad
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Dohoda o vykonaní práce
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
33€za hodinu
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa Odborná prax: minimálne 3 roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka Požiadavky Jazykové znalosti:nevyžaduje sa Počítačové znalosti: balík MS Office Ďalšie požiadavky: absolvovanie rovnakého alebo podobného kurzu v danej téme

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Špitálska 25, 27
81241 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
30847451
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.ivpr.gov.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Štátna príspevková organizácia
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Výskum v obl.spoloč.vied

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady a prílohy: - Žiadosť o zaradenie do výberového konania - Profesijný štruktúrovaný životopis - potvrdenie o odbornej praxi - Kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia - Potvrdenie/Certifikát o absolvovaní rovnakého alebo podobného kurzu v danej téme - Návrh časového rozloženia témy v rámci časovej dotácie 22 hodín - Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti - Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť spolu s požadovanými prílohami je potrebné zaslať emailom kontaktnej osobe maria.-=KONTAKT=-.sk a následne originál poštou na adresu sídla inštitúcie. Vyhradzujeme si právo kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Dátum ukončenia ponuky
17.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mária Zubonyaiová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 42
Inzerent:Inštitút pre výskum práce a rodiny [ ]
Zverejnené dňa:2024-07-08 (5 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Poprad
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.