Zariadenie sociálnych služieb Luna

Ekonóm, účtovník

Zariadenie sociálnych služieb Luna

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Fraňa Kráľa 1975/23,97701 Brezno - Brezno
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
21.02.2024 o 11:20
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2165137
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Ekonóm, účtovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Špecialista podnikový ekonóm
Pracovná oblasť
Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Počet voľných miest
0
Náplň práce
- Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, - príprava ekonomických podkladov a analýz pre zriaďovateľa, - samostatná práca pri otváraní bankových účtov v systéme Štátnej pokladnice, - príprava podkladov a práca v informačnom systéme Štátnej pokladnice, - spracovanie štatistických a účtovných výkazov, evidencia a účtovanie dodávateľkých a odberateľských faktúr, úhrada záväzkov organizácie, - príprava a zostavovanie účtovných závierok a súvisiaceho výkazníctva, - zodpovednosť za vedenie podvojného účtovníctva a jeho súlad s legislatívou SR v rozsahu svojej činnosti.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Fraňa Kráľa 1975/23,97701 Brezno - Brezno
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Príspevok na stravovanie , príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie-ekonomický
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa-ekonomický
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Ekonomické programy - SAP-elementárna
Všeobecné spôsobilosti
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
matematická gramotnosť
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
asertivita
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaistota
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Zariadenie sociálnych služieb Luna
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Fraňa Kráľa 1975/23
97701 Brezno - Brezno
Slovensko
IČO
00632864
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.zssluna.sk
Charakteristika zamestnávateľa
ZSS Luna, je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom ZSS Luna, je Banskobystrický samosprávny kraj. Predmetom činnosti ZSS Luna, je poskytovanie sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby - vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činnosti.( ZpS, DSS,ŠZ).
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Starost.o staršie os.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-Osobný pohovor
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Dana Kmeťová

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Ekonóm, účtovník

Zariadenie sociálnych služieb Luna

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Fraňa Kráľa 1975/23,97701 Brezno - Brezno
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
21.02.2024 o 11:20
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2165137
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Ekonóm, účtovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Špecialista podnikový ekonóm
Pracovná oblasť
Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika
Počet voľných miest
0
Náplň práce
- Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, - príprava ekonomických podkladov a analýz pre zriaďovateľa, - samostatná práca pri otváraní bankových účtov v systéme Štátnej pokladnice, - príprava podkladov a práca v informačnom systéme Štátnej pokladnice, - spracovanie štatistických a účtovných výkazov, evidencia a účtovanie dodávateľkých a odberateľských faktúr, úhrada záväzkov organizácie, - príprava a zostavovanie účtovných závierok a súvisiaceho výkazníctva, - zodpovednosť za vedenie podvojného účtovníctva a jeho súlad s legislatívou SR v rozsahu svojej činnosti.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Fraňa Kráľa 1975/23,97701 Brezno - Brezno
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Príspevok na stravovanie , príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie-ekonomický
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa-ekonomický
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Ekonomické programy - SAP-elementárna
Všeobecné spôsobilosti
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
matematická gramotnosť
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
asertivita
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaistota
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
vnútorná stabilita

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Zariadenie sociálnych služieb Luna
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Fraňa Kráľa 1975/23
97701 Brezno - Brezno
Slovensko
IČO
00632864
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.zssluna.sk
Charakteristika zamestnávateľa
ZSS Luna, je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom ZSS Luna, je Banskobystrický samosprávny kraj. Predmetom činnosti ZSS Luna, je poskytovanie sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby - vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činnosti.( ZpS, DSS,ŠZ).
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Starost.o staršie os.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-Osobný pohovor
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Dana Kmeťová

-=KONTAKT=-

Počet videní: 50
Inzerent:Zariadenie sociálnych služieb Luna
Zverejnené dňa:2024-04-01 (23 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Brezno
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.