Katolícka univerzita v Ružomberku

Odborný asistent VŠ - 8. Ekonómia a manažment

Katolícka univerzita v Ružomberku

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrabovská cesta 1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
03.05.2024 o 16:28
Naposledy aktualizované
19.06.2024 o 14:13

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2215876
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Odborný asistent VŠ - 8. Ekonómia a manažment
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný asistent vysokej školy
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom mieste odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s vysokoškolskými učiteľmi, ktorí pôsobia na funkčnom mieste profesora alebo na funkčnom mieste docenta, plnenie úloh vysokej školy v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia. Ak vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom mieste odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie. Medzi pracovné povinnosti odborného asistenta patrí v oblasti a) vzdelávania, ak ide o odborného asistenta, ktorý nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, najmä vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, b) vzdelávania, ak ide o odborného asistenta, ktorý má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, skúšanie na štátnych skúškach v študijných programoch prvého stupňa, druhého stupňa a študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, c) vedy a techniky alebo umenia zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach a spolupráca pri organizovaní vedeckých podujatí alebo umeleckých podujatí.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hrabovská cesta 1,03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
36
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 400€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Katolícka univerzita v Ružomberku
Právna forma
Verejnopráv.inštitúcia
Sídlo
Hrabovská cesta 1652/1A
03401 Ružomberok - Ružomberok
Slovensko
IČO
37801279
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.ku.sk
Charakteristika zamestnávateľa
verejná vysoká škola
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Terciárne vzdelávanie

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Uchádzači o túto pozíciu musia postupovať podľa pokynov zverejnených na stránke https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/fakulta/uradna-vyveska/vyberove-konania/ a musia spĺňať zverejnené podmienky. Prihlášky, ktoré budú zaslané e-mailom nebudú akceptované. Miesto odborného asistenta pre pre Centrum celoživotného vzdelávania PF KU. Podmienky: min. 4 rokov praxe v oblasti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, lektorská činnosť, znalosť legislatívy v oblasti vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, atestácia v kategórii učiteľ, základný program funkčného vzdelávania v zmysle zákona č. 183/2019.
Dátum ukončenia ponuky
24.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Srpoňová PhD.

-=KONTAKT=-


Počet videní: 36
Ponúkaná mzda: 1400 EUR
Inzerent:Katolícka univerzita v Ružomberku [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-19 (29 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Ružomberok
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.