MESTO Trnava

Referent referátu energetického manažmentu

Mesto Trnava

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.05.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 500€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
12.03.2024 o 12:36
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2181570
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent referátu energetického manažmentu
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
• Spracováva vyjadrenia a odborné posudky v oblasti energetického manažmentu. • Sleduje a vyhodnocuje cenu a spotrebu energií a vody v objektoch, ktoré sú v majetku mesta. • Spolupracuje pri príprave výberových konaní na dodávateľov energie a plynu. • Tvorí energetické akčné plány a spracováva podklady pre tvorbu rozpočtu. • Koordinuje a zodpovedá za pasportizáciu objektov vo vlastníctve mesta z hľadiska energetickej náročnosti a efektívnosti. • Spolupracuje pri návrhu a tvorbe zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi energií. • Pripravuje projekty v oblasti energetiky. • Dohliada nad činnosťou mestského úradu v oblasti hospodárenia s energiou. • Zabezpečuje dohľad nad funkčnosťou a prevádzkyschopnosťou energetických zdrojov mestského úradu a radnice a koordinuje výkony súvisiace s ich údržbou, servisom a opravou ( Dieselgenerátor, kotolňa - východné krídlo, kotolňa - južné krídlo, kotolňa - západné krídlo). • Koordinuje agendu referátu v spolupráci so zmluvným energetickým konzultantom. • Vykonáva procesný dohľad nad projektmi mesta súvisiacimi s energetickou efektívnosťou pri správe budov a ostatného majetku. • Podieľa sa na posúdení, navrhovaní a implementácii moderných, inovačných a rozvojových riešení a technologických postupov z pohľadu energetickej efektívnosti.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 500€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-ekonomika - základné štúdium-62 Ekonomické vedy
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
technická gramotnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaistota
spoľahlivosť
technický talent
trpezlivosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Trnava
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Hlavná 1
91771 Trnava - Trnava
Slovensko
IČO
00313114
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať: • meno, priezvisko a titul uchádzača • miesto trvalého pobytu • kontaktné údaje - telefón, e-mail • dátum a podpis záujemcu K žiadosti ďalej pripojte: • štruktúrovaný životopis • motivačný list v max. rozsahu 1 s. • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Stanislava Stračárová

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Referent referátu energetického manažmentu

Mesto Trnava

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.05.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 500€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
12.03.2024 o 12:36
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2181570
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent referátu energetického manažmentu
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
• Spracováva vyjadrenia a odborné posudky v oblasti energetického manažmentu. • Sleduje a vyhodnocuje cenu a spotrebu energií a vody v objektoch, ktoré sú v majetku mesta. • Spolupracuje pri príprave výberových konaní na dodávateľov energie a plynu. • Tvorí energetické akčné plány a spracováva podklady pre tvorbu rozpočtu. • Koordinuje a zodpovedá za pasportizáciu objektov vo vlastníctve mesta z hľadiska energetickej náročnosti a efektívnosti. • Spolupracuje pri návrhu a tvorbe zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi energií. • Pripravuje projekty v oblasti energetiky. • Dohliada nad činnosťou mestského úradu v oblasti hospodárenia s energiou. • Zabezpečuje dohľad nad funkčnosťou a prevádzkyschopnosťou energetických zdrojov mestského úradu a radnice a koordinuje výkony súvisiace s ich údržbou, servisom a opravou ( Dieselgenerátor, kotolňa - východné krídlo, kotolňa - južné krídlo, kotolňa - západné krídlo). • Koordinuje agendu referátu v spolupráci so zmluvným energetickým konzultantom. • Vykonáva procesný dohľad nad projektmi mesta súvisiacimi s energetickou efektívnosťou pri správe budov a ostatného majetku. • Podieľa sa na posúdení, navrhovaní a implementácii moderných, inovačných a rozvojových riešení a technologických postupov z pohľadu energetickej efektívnosti.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Trhová 3,91771 Trnava - Trnava
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 500€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-ekonomika - základné štúdium-62 Ekonomické vedy
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
osobnostný rozvoj
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
technická gramotnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
asertivita
cieľavedomosť
iniciatívnosť
komunikatívnosť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
sebaistota
spoľahlivosť
technický talent
trpezlivosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Trnava
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Hlavná 1
91771 Trnava - Trnava
Slovensko
IČO
00313114
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať: • meno, priezvisko a titul uchádzača • miesto trvalého pobytu • kontaktné údaje - telefón, e-mail • dátum a podpis záujemcu K žiadosti ďalej pripojte: • štruktúrovaný životopis • motivačný list v max. rozsahu 1 s. • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Stanislava Stračárová

-=KONTAKT=-

Počet videní: 6
Ponúkaná mzda: 1500 EUR
Inzerent:MESTO Trnava [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-01 (22 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Trnava
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.