Zdravé regióny

Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc - Košice

Zdravé regióny

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
04011 Košice-Západ - Košice II
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
862,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.06.2024 o 11:32
Naposledy aktualizované
10.06.2024 o 13:40

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2242544
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc - Košice
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Zodpovedá za: • Zabezpečuje sprostredkovanie informácií, zefektívnenie komunikácie medzi pacientom a nemocničným personálom, prípadne medzi príbuznými pacienta a nemocničným personálom; • Zabezpečuje jazykový preklad; pomoc s porozumením obsahu odovzdávaných informácií napr. o liečebnom režime, liečbe, vyšetreniach a ďalších postupoch, zdravotnom stave; • Predchádzanie vzájomným nedorozumeniam a pomoc s riešením nedorozumení; pomoc s riešením konfliktných situácií; • Poskytuje informácie, zlepšuje vedomosti a podporuje zručnosti a motiváciu pacienta v oblasti dodržiavania klinických a verejno-zdravotných odporúčaní; • Objasňovanie prevádzkových a návštevných pravidiel nemocnice a oddelenia; výhod a medicínsky správnych postupov dodržiavania liečby; výhod a medicínsky správnych postupov starostlivosti o deti a dodržiavania osobnej i komunálnej hygieny a zdravej životosprávy; • Zlepšuje vedomosti a zručnosti pacienta v oblasti zdravotníckych služieb: • Pomáha s orientáciou a navigáciou v zdravotnom a sociálnom systéme a poskytuje informácie a pomáha pri kompletizácií potrebných dokumentov pacienta pred hospitalizáciou; • Pomáha pacientovi s dodržiavaním klinických odporúčaní aj v čase mimo pobytu v nemocnici; • Podporuje vytvorenie podmienok na doliečenie pacienta v domácom prostredí; • Informuje rodinu a príbuzných o: vytvorení vhodných podmienok na doliečenie v domácom prostredí, nutnosti dodržiavať liečebný režim, absolvovaní kontrolných vyšetrení; • Koordinuje pomoc s dodržiavaním odporúčaní domácej liečby a riešením súvisiacich problémov mimo nemocnicu v spolupráci s terénnymi asistentmi podpory zdravia, koordinátormi asistentov, a prípadne ďalšími terénnymi pracovníkmi (terénna sociálna práca, asistenti učiteľa, rómske hliadky, a pod.); • Pomáha pacientovi s prekonávaním psychosociálnej záťaže spojenej s pobytom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, podporné a motivačné rozhovory a aktívne počúvanie; • Zúčastňuje sa na pravidelných stretnutiach s manažérom projektu; na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s pracovnou činnosťou; • Zodpovedá za evidenciu svojej činnosti (denník APZN, pracovný výkaz, dochádzka a ďalšie, podľa usmernenia nadriadeného); • Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou aktivity, venuje sa samoštúdiu podľa pokynov nadriadeného; • Komunikuje a spolupracuje s asistentmi podpory zdravia v teréne a s koordinátormi asistentov podpory zdravia
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
04011 Košice-Západ - Košice II
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
862,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
empatia
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu: VZDELANIE Nižšie stredné odborné vzdelanie - PODMIENKA, úplné stredné všeobecné vzdelanie - výhoda. JAZYKOVÉ ZNALOSTI znalosť slovenského jazyka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity - rómsky, maďarský jazyk, nárečie - PODMIENKA PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 1 rok praxe v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami skúsenosti v oblasti podpory zdravia, pedagogickej alebo sociálnej práce - VÝHODA BEZÚHONNOSŤ - PODMIENKA

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Zdravé regióny
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Limbová 3330/2
83752 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
50626396
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Usmerňov.sociál.služ.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
03.07.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Termín prihlásenia sa do VK: od 10.6.-=KONTAKT=-.6.2024 (do 12:00) Termín osobných pohovorov: 26.6.-=KONTAKT=-.6.2024 Zasadnutie výberovej komisie: 3.7.2024 Miesto konania pohovoru: bude upresnené Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom "Asistentka podpory zdravia v prostredí nemocníc - Košice" na e-mailovú adresu: -=KONTAKT=- Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) - PODMIENKA Dotazník pre APZ - PODMIENKA Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti - PODMIENKA Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti- PODMIENKA Motivačný list (max. 1 strana). - VÝHODA Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. - PODMIENKA Súhlas so spracovaním osobných údajov. - PODMIENKA Vzory dokumentov sú k dispozícii na našej webovej stránke https://www.zdraveregiony.eu/ Miesto výkonu práce: Košice Západ Pracovná zmluva je na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú podľa zákonníka práce. Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky, ako zaslanie životopisu vo forme europasu a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Kontaktná osoba: Personálne oddelenie, tel.: -=KONTAKT=-, -=KONTAKT=-e-mail: -=KONTAKT=-
Dátum ukončenia ponuky
24.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Lujza Satková

-=KONTAKT=-
Mgr. Miriam Gondová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 6
Ponúkaná mzda: 862 EUR
Inzerent:Zdravé regióny [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-10 (12 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.