Mesto Žilina

Referent/ka stavebného poriadku

Mesto Žilina

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie obetí komunizmu 1,01131 Žilina - Žilina
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 240€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.01.2024 o 13:30
Naposledy aktualizované
24.01.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2143280
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent/ka stavebného poriadku
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Všeobecný administratívny pracovník
Pracovná oblasť
Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Počet voľných miest
0
Náplň práce
❄️ zástup za materskú a rodičovskú dovolenku ❄️ Stručná charakteristika: - vybavovanie a plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie obetí komunizmu 1,01131 Žilina - Žilina
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
20
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 240€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Čo ponúkame: - základná mzda od 1 240 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 426 EUR/ mesiac brutto.), - možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien, - flexibilný pracovný čas, - nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce, - stravovacie poukážky v EF alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona, - zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Základné požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo I. stupňa stavebného alebo právneho zamerania a 2 roky praxe v stavebníctve, - nevyhnutná znalosť pracovať s projektovou dokumentáciou, - prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná, - osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnanca zabezpečujúceho činnosť stavebného úradu výhodou, - znalosť práce s PC (internet, Word, Excel), - bezúhonnosť, - flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, - vodičský preukaz skupiny "B". Vyžaduje sa znalosť: - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Žilina
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 3350/1
01131 Žilina - Žilina
Slovensko
IČO
00321796
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.zilina.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu: Stavebný úrad : Referent stavebného poriadku (zástup za materskú a rodičovskú dovolenku) Predpokladaný termín nástupu: 1.3.2024 Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 23.01.2024 na adresu: Mestský úrad v Žiline Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina alebo e-mail: -=KONTAKT=- K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov - Informácia o spracovaní osobných údajov.
Dátum ukončenia ponuky
23.01.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Kordošová

-=KONTAKT=-
Mgr. Zuzana Prekopová

-=KONTAKT=-
Ing. Petra Škvarková

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Referent/ka stavebného poriadku

Mesto Žilina

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie obetí komunizmu 1,01131 Žilina - Žilina
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.03.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 240€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.01.2024 o 13:30
Naposledy aktualizované
24.01.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2143280
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent/ka stavebného poriadku
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Všeobecný administratívny pracovník
Pracovná oblasť
Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Počet voľných miest
0
Náplň práce
❄️ zástup za materskú a rodičovskú dovolenku ❄️ Stručná charakteristika: - vybavovanie a plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie obetí komunizmu 1,01131 Žilina - Žilina
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
20
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 240€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Čo ponúkame: - základná mzda od 1 240 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 426 EUR/ mesiac brutto.), - možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien, - flexibilný pracovný čas, - nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce, - stravovacie poukážky v EF alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona, - zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Základné požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo I. stupňa stavebného alebo právneho zamerania a 2 roky praxe v stavebníctve, - nevyhnutná znalosť pracovať s projektovou dokumentáciou, - prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná, - osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnanca zabezpečujúceho činnosť stavebného úradu výhodou, - znalosť práce s PC (internet, Word, Excel), - bezúhonnosť, - flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, - vodičský preukaz skupiny "B". Vyžaduje sa znalosť: - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Žilina
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 3350/1
01131 Žilina - Žilina
Slovensko
IČO
00321796
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.zilina.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu: Stavebný úrad : Referent stavebného poriadku (zástup za materskú a rodičovskú dovolenku) Predpokladaný termín nástupu: 1.3.2024 Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 23.01.2024 na adresu: Mestský úrad v Žiline Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina alebo e-mail: -=KONTAKT=- K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov - Informácia o spracovaní osobných údajov.
Dátum ukončenia ponuky
23.01.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Kordošová

-=KONTAKT=-
Mgr. Zuzana Prekopová

-=KONTAKT=-
Ing. Petra Škvarková

-=KONTAKT=-

Počet videní: 24
Ponúkaná mzda: 1240 EUR
Inzerent:Mesto Žilina [ ]
Zverejnené dňa:2024-01-24 (31 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Žilina
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.