Obec Kolíňany

Účtovník obecnej organizácie/administratívny pracovník

Obec Kolíňany

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nám.L.A.Aranya 528,95178 Kolíňany - Nitra
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
03.04.2024 o 13:45
Naposledy aktualizované
18.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2194874
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Účtovník obecnej organizácie/administratívny pracovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Všeobecný administratívny pracovník
-=KONTAKT=-Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený
Pracovná oblasť
Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Počet voľných miest
0
Náplň práce
- Vedenie účtovnej agendy obcou zriadenej príspevkovej organizácie - Ďalšie účtovnícke úlohy - evidencia faktúr, nahrávanie výpisov z banky, evidencia normatívnych finančných prostriedkov, rozpočtových opatrení a školného pre ŽS, MŠ a ŠKD Kolíňany, vystavovanie faktúr pre ZŠ Kolíňany a iné - Evidencia došlej a odoslanej pošty, práca s registratúrou - Písanie žiadostí o poskytnutie dotácií a ich následné vyúčtovanie - Zverejňovanie na facebookovej stránke a webovom sídle obce - vrátanie povinného zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok, oznamov, plagátov na akcie - komunikácia s ÚPSVaR - písanie žiadostí na prijatie nových zamestnancov cez projekty, komunikácia s referentkou úradu práce, spracovanie a zasielanie mesačných vyúčtovaní miezd aj s povinnými prílohami, po ukončení pracovných pomerov týchto zamestnancov zasielanie evidencie o náraste/úbytku pracovných miest - Aktivačná činnosť ÚPSVaR - kompletné spracovanie agendy týkajúcej sa zamestnancov vykonávajúcich upratovanie verejných priestranstiev cez program §10 - Hmotná núdza - dotácie na stravu a školské potreby od ÚPSVaR - spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie - Overovanie listín a podpisov
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nám.L.A.Aranya 528,95178 Kolíňany - Nitra
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 000€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Štátnozamestnanecké voľné pracovné miesto

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
maďarský jazyk - výhodouvysoká - vysoká C1 a C2
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-vysoká
Softvér URBIS Made - výhodou-Softvér URBIS Made - výhodou
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Obec Kolíňany
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. L.A.Aranya 528
95178 Kolíňany - Nitra
Slovensko
IČO
00308111
Počet zamestnancov
10-19
Charakteristika zamestnávateľa
Obec
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady: -žiadosť o účasť na výberovom konaní -profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov -overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov. Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 17. 04. 2024 do 12:00 h na adresu: Obecný úrad v Kolíňanoch, Nám.L.A.Aranya č.528, 95178 Kolíňany v obálke s označením "VÝBEROVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ". V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 15.04.2024.
Dátum ukončenia ponuky
17.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Róbert Balkó

-=KONTAKT=-


Počet videní: 56
Ponúkaná mzda: 1000 EUR
Inzerent:Obec Kolíňany
Zverejnené dňa:2024-04-18 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nitra
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.