Inštitút pre výskum práce a rodiny

Lektor/ka špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
vzdelávacie stredisko MPSVR Tatranská Štrba,05941 Štrba - Poprad
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
37€za hodinu
Pracovný a mimopracovný pomer
Dohoda o vykonaní práce
Dátum a čas vytvorenia
28.02.2024 o 12:07
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2166033
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Lektor/ka špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Lektor ďalšieho vzdelávania
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za: - realizuje vzdelávanie špecializačného programu Sociálna posudková činnosť, témy stretnutí priamo vychádzajú z Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. Základné východiská v oblasti ľudských práv a slobôd fyzických osôb so zdravotným postihnutím 2. Aktuálna právna úprava a organizačné zabezpečenie sociálnej posudkovej činnosti 3. Sociálna posudková činnosť v kontexte podpory sociálnej inklúzie 4. Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzických osôb odkázaných na sociálnu službu 5. Posudzovanie rodinného a širšieho sociálneho prostredia fyzických osôb 6. Kontrolná činnosť v oblasti sociálnej posudkovej činnosť - úzko spolupracuje s metodikmi vzdelávania (najmä v otázkach organizačnej prípravy a priebežnej aktualizácie vecno-časového harmonogramu vzdelávania) - vedie administratívu spojenú s vlastnou lektorskou činnosťou
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
vzdelávacie stredisko MPSVR Tatranská Štrba,05941 Štrba - Poprad
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Dohoda o vykonaní práce
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
37€za hodinu
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka (preferenčne odbor sociálna práca, resp. iná spoločenská disciplína, ktorá súvisí s predmetom daného špecializačného vzdelávacieho programu) Osobitný kvalifikačný predpoklad: v súlade s § 29 zákona č. 219/2014 o sociálnej práci o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov Odborná prax: -Minimálne 3 roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka (preferenčne odbor sociálna práca, resp. iná spoločenská disciplína, ktorá súvisí s predmetom daného špecializačného vzdelávacieho programu). Táto podmienka odbornej praxe sa považuje za splnenú, ak lektor je vysokoškolský učiteľ alebo má udelený vedecko-pedagogický titul v oblasti, ktorej sa lektorská činnosť týka a zároveň má minimálne -1 rok lektorskej praxe alebo pedagogickej činnosti.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Špitálska 25, 27
81241 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
30847451
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.ivpr.gov.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Štátna príspevková organizácia
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Výskum v obl.spoloč.vied

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady a prílohy: - Žiadosť o zaradenie do výberového konania, vrátane označenia tých Tém spadajúcich do štandardu špecializačného vzdelávacieho programu "Sociálna posudková činnosť" z nariadenia č. 5/2016 Z. z. ( https://www.epi.sk/zz/2016-5 ), v ktorých má uchádzač/ka záujem vykonávať lektorskú činnosť - profesijný životopis vo formáte Europass alebo štruktúrovaný životopis, - kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia, - potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, (minimálne 3 roky) - Potvrdenie vzdelávacej inštitúcie o dĺžke lektorskej praxe, resp. potvrdenie zamestnávateľa o pedagogickej činnosti, ( minimálne 1 rok ) - Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, - Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť spolu s požadovanými prílohami je potrebné zaslať emailom kontaktnej osobe maria.-=KONTAKT=-.sk a následne originál poštou na adresu sídla inštitúcie. Vyhradzujeme si právo kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mária Zubonyaiová

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Lektor/ka špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
vzdelávacie stredisko MPSVR Tatranská Štrba,05941 Štrba - Poprad
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
37€za hodinu
Pracovný a mimopracovný pomer
Dohoda o vykonaní práce
Dátum a čas vytvorenia
28.02.2024 o 12:07
Naposledy aktualizované
01.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2166033
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Lektor/ka špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna posudková činnosť
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Lektor ďalšieho vzdelávania
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za: - realizuje vzdelávanie špecializačného programu Sociálna posudková činnosť, témy stretnutí priamo vychádzajú z Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. Základné východiská v oblasti ľudských práv a slobôd fyzických osôb so zdravotným postihnutím 2. Aktuálna právna úprava a organizačné zabezpečenie sociálnej posudkovej činnosti 3. Sociálna posudková činnosť v kontexte podpory sociálnej inklúzie 4. Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzických osôb odkázaných na sociálnu službu 5. Posudzovanie rodinného a širšieho sociálneho prostredia fyzických osôb 6. Kontrolná činnosť v oblasti sociálnej posudkovej činnosť - úzko spolupracuje s metodikmi vzdelávania (najmä v otázkach organizačnej prípravy a priebežnej aktualizácie vecno-časového harmonogramu vzdelávania) - vedie administratívu spojenú s vlastnou lektorskou činnosťou
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
vzdelávacie stredisko MPSVR Tatranská Štrba,05941 Štrba - Poprad
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Dohoda o vykonaní práce
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
37€za hodinu
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka (preferenčne odbor sociálna práca, resp. iná spoločenská disciplína, ktorá súvisí s predmetom daného špecializačného vzdelávacieho programu) Osobitný kvalifikačný predpoklad: v súlade s § 29 zákona č. 219/2014 o sociálnej práci o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov Odborná prax: -Minimálne 3 roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka (preferenčne odbor sociálna práca, resp. iná spoločenská disciplína, ktorá súvisí s predmetom daného špecializačného vzdelávacieho programu). Táto podmienka odbornej praxe sa považuje za splnenú, ak lektor je vysokoškolský učiteľ alebo má udelený vedecko-pedagogický titul v oblasti, ktorej sa lektorská činnosť týka a zároveň má minimálne -1 rok lektorskej praxe alebo pedagogickej činnosti.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Špitálska 25, 27
81241 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
30847451
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.ivpr.gov.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Štátna príspevková organizácia
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Výskum v obl.spoloč.vied

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady a prílohy: - Žiadosť o zaradenie do výberového konania, vrátane označenia tých Tém spadajúcich do štandardu špecializačného vzdelávacieho programu "Sociálna posudková činnosť" z nariadenia č. 5/2016 Z. z. ( https://www.epi.sk/zz/2016-5 ), v ktorých má uchádzač/ka záujem vykonávať lektorskú činnosť - profesijný životopis vo formáte Europass alebo štruktúrovaný životopis, - kópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia, - potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, (minimálne 3 roky) - Potvrdenie vzdelávacej inštitúcie o dĺžke lektorskej praxe, resp. potvrdenie zamestnávateľa o pedagogickej činnosti, ( minimálne 1 rok ) - Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, - Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť spolu s požadovanými prílohami je potrebné zaslať emailom kontaktnej osobe maria.-=KONTAKT=-.sk a následne originál poštou na adresu sídla inštitúcie. Vyhradzujeme si právo kontaktovať len vybraných uchádzačov.
Dátum ukončenia ponuky
31.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mária Zubonyaiová

-=KONTAKT=-

Počet videní: 213
Inzerent:Inštitút pre výskum práce a rodiny [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-01 (16 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Poprad
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.