Centrum právnej pomoci

Asistent/-ka Bratislava, doba určitá 1r., VK č. 13/2024

Centrum právnej pomoci

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie slobody 12,81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
950€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
13.05.2024 o 14:36
Naposledy aktualizované
07.06.2024 o 11:44

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2222211
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Asistent/-ka Bratislava, doba určitá 1r., VK č. 13/2024
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
Pracovná oblasť
Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Počet voľných miest
0
Náplň práce
• správa registratúry kancelárie Centra právnej pomoci • vybavovanie korešpondencie a písomnej dokumentácie kancelárie
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie slobody 12,81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
950€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- platové podmienky v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - možnosť profesného rastu - účasť na vzdelávacích aktivitách - osobný príplatok, odmeny, príspevok na DDS - pružný pracovný čas - 4 dni sick day - príspevok na stravovanie

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-elementárna
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov a písomností a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, b) fotokópia vysvedčenia alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, c) profesijný štruktúrovaný životopis, d) motivačný list, e) ďalšie doklady a písomnosti napr. potvrdenie o celkovej dobe odbornej praxe. Okrem požadovaných dokladov a písomností môže uchádzač ďalej predložiť: - certifikáty o absolvovaní kurzov a školení. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi a písomnosťami (s vlastnoručným podpisom uchádzača) je potrebné: a) zaslať poštou na adresu: Centrum právnej pomoci, Odbor ekonomiky správy a personálnej agendy, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením "Výberové konanie na obsadenie asistent/-ka CPP Bratislava" alebo b) osobne do podateľne Centra právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením "Výberové konanie na obsadenie miesta asistent/-ka CPP Bratislava" alebo c) elektronickou formou vo formáte PDF na adresu: -=KONTAKT=- najneskôr do 05.06.2024, vrátane. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania (dátum podania žiadosti osobne do podateľne Centra právnej pomoci alebo dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti elektronicky), t.j. najneskôr 05.06.2024, vrátane. Predpokladaný termín výberového konania je v 24. týždni.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum právnej pomoci
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Námestie slobody 2906/12
81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
30798841
Počet zamestnancov
150-199
Internetová adresa
www.centrumpravnejpomoci.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia založená 1.1.2006 na základe zákona č. 327/2005 Z.z. Centrum zabezpečuje poskytovanie právnej pomoci fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej situácie nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Právne činnosti

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Úrady, ktoré môžu vyhľadávať vhodných uchádzačov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
15.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Elena Kvietková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 3
Ponúkaná mzda: 950 EUR
Inzerent:Centrum právnej pomoci [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-07 (19 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.