"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Sestra

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Šoltésovej 2,94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
22.03.2024 o 09:20
Naposledy aktualizované
22.03.2024 o 11:19

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2187678
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Sestra
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Sestra bez špecializácie
Pracovná oblasť
Zdravotníctvo
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Šoltésovej 2,94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce
Šoltésovej 3
94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Tatranská 27
94002 Nové Zámky - Nové Zámky

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
35.0
Pracovný čas
06:00-18:00
18:00-06:00
Zmennosť
nepretržitá
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- hrubá mzda sa zvyšuje v závislosti od počtu odpracovaných príplatkových zmien (sobota, nedeľa, nočná, sviatok), - možnosť zvýšenia platu po zaučení, možnosť zmeniť dobu určitú na dobu neurčitú, - plat sa zvyšuje aj zápočtom odpracovaných rokov, - dodatková dovolenka, - stravovanie vo vlastnej jedálni, podporujeme rozvoj a chuť vzdelávať sa, supervízie - odmena v prípade životného jubilea

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie-všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa-ošetrovateľstvo-51 Lekárske vedy
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
tímová práca
Osobnostné predpoklady
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pozornosť
praktické myslenie
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
Ak reagujete na našu ponuku zamestnania sa v ZSS, potom Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Naše kontaktné údaje sú: "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, Šoltésovej 5302/2, 940 02 Nové Zámky, -=KONTAKT=-. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na www.veknadeje-nz.sk v sekcii Ochrana osobných údajov v bode IV.6. Agenda uchádzačov o zamestnanie. Doručením žiadosti do zamestnania, životopisu, motivačného listu alebo ďalších dokumentov poskytujete Vaše osobné údaje v nich obsiahnuté ZSS, čím nadobúdate v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenos osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Šoltésovej 5302/2
94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
IČO
00655341
Počet zamestnancov
100-149
Internetová adresa
www.veknadeje-nz.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Starostlivosť o staršie osoby, poskytovanie sociálnych služieb, zariadenie sociálnych služieb
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Starost.o staršie os.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-osobný pohovor
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Prosíme uchádzačov o zaslanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopisu vopred na e-mailovú adresu: zamestnanie@veknadeje-nz.sk Termín pracovného pohovoru bude uchádzačom o zamestnanie upresnený telefonicky.
Dátum ukončenia ponuky
30.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Dáša Paluková

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Sestra

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Šoltésovej 2,94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
22.03.2024 o 09:20
Naposledy aktualizované
22.03.2024 o 11:19

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2187678
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Sestra
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Sestra bez špecializácie
Pracovná oblasť
Zdravotníctvo
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Šoltésovej 2,94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce
Šoltésovej 3
94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Tatranská 27
94002 Nové Zámky - Nové Zámky

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
35.0
Pracovný čas
06:00-18:00
18:00-06:00
Zmennosť
nepretržitá
Nočná práca
Áno
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- hrubá mzda sa zvyšuje v závislosti od počtu odpracovaných príplatkových zmien (sobota, nedeľa, nočná, sviatok), - možnosť zvýšenia platu po zaučení, možnosť zmeniť dobu určitú na dobu neurčitú, - plat sa zvyšuje aj zápočtom odpracovaných rokov, - dodatková dovolenka, - stravovanie vo vlastnej jedálni, podporujeme rozvoj a chuť vzdelávať sa, supervízie - odmena v prípade životného jubilea

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie-všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa-ošetrovateľstvo-51 Lekárske vedy
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
tímová práca
Osobnostné predpoklady
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pozornosť
praktické myslenie
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
Ak reagujete na našu ponuku zamestnania sa v ZSS, potom Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Naše kontaktné údaje sú: "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, Šoltésovej 5302/2, 940 02 Nové Zámky, -=KONTAKT=-. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na www.veknadeje-nz.sk v sekcii Ochrana osobných údajov v bode IV.6. Agenda uchádzačov o zamestnanie. Doručením žiadosti do zamestnania, životopisu, motivačného listu alebo ďalších dokumentov poskytujete Vaše osobné údaje v nich obsiahnuté ZSS, čím nadobúdate v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenos osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Šoltésovej 5302/2
94002 Nové Zámky - Nové Zámky
Slovensko
IČO
00655341
Počet zamestnancov
100-149
Internetová adresa
www.veknadeje-nz.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Starostlivosť o staršie osoby, poskytovanie sociálnych služieb, zariadenie sociálnych služieb
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Starost.o staršie os.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-osobný pohovor
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Prosíme uchádzačov o zaslanie žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopisu vopred na e-mailovú adresu: zamestnanie@veknadeje-nz.sk Termín pracovného pohovoru bude uchádzačom o zamestnanie upresnený telefonicky.
Dátum ukončenia ponuky
30.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Dáša Paluková

-=KONTAKT=-

Počet videní: 6
Inzerent:"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky [ ]
Zverejnené dňa:2024-03-22 (32 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Nové Zámky
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.