Mesto Banská Bystrica

Referent na oddelení implementácie projektov

Mesto Banská Bystrica

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Československej armády 26,97401 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
08.01.2024 o 11:49
Naposledy aktualizované
24.01.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2141764
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent na oddelení implementácie projektov
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
- zodpovedanie za činnosti súvisiace s projektovým plánovaním, prípravou a realizáciou projektov financovaných z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov mesta a za finančné riadenie implementovaných projektov - podieľanie sa na implementácii rozvojových stratégii mesta a navrhovaní riešení podporujúcich udržateľný mestský rozvoj
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Československej armády 26,97401 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS po skončení skúšobnej doby, príspevok na stravu zo sociálneho fondu a absolvovanie rôznych vzdelávacích aktivít a školení.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Požadovaná prax: - prax minimálne 1 rok v oblasti riadenia projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych a investičných fondov (implementácia, finančné riadenie, monitorovanie, publicita...) alebo v oblasti spracovania strategických rozvojových dokumentov Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: - skúsenosti s riadením projektov v oblasti ľudských zdrojov alebo investičných projektov - znalosť projektového a finančného riadenia projektov; - orientácia v problematike európskych investičných a štrukturálnych fondov; - znalosť legislatívy SR a EÚ pre oblasť štrukturálnych fondov; - práca s PC - užívateľ (MS OFFICE, WORD, EXCEL...); - znalosť systému ITMS2014+ vítaná; - znalosť anglického jazyka vítaná; - vodičský preukaz skupiny B výhodou, - komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie. Zoznam požadovaných dokladov: - profesijný štruktúrovaný životopis, - presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt, - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, - súhlas so spracovaním osobných údajov, Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Informácia pre uchádzačov: Predpokladaný termín nástupu: 15.02.2024, resp. dohodou Predpokladaný termín osobných pohovorov: január 2024 Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na osobné pohovory, najmenej 3 dni pred termínom konania. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 22.01.2024 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica Československej armády -=KONTAKT=-Banská Bystrica

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Banská Bystrica
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Československej armády 26
97401 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
IČO
00313271
Počet zamestnancov
-=KONTAKT=-
Internetová adresa
www.banskabystrica.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-osobné pohovory
Dátum ukončenia ponuky
23.01.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Zlatica Drapčiaková

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Referent na oddelení implementácie projektov

Mesto Banská Bystrica

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Československej armády 26,97401 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
08.01.2024 o 11:49
Naposledy aktualizované
24.01.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2141764
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent na oddelení implementácie projektov
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
- zodpovedanie za činnosti súvisiace s projektovým plánovaním, prípravou a realizáciou projektov financovaných z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov mesta a za finančné riadenie implementovaných projektov - podieľanie sa na implementácii rozvojových stratégii mesta a navrhovaní riešení podporujúcich udržateľný mestský rozvoj
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Československej armády 26,97401 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS po skončení skúšobnej doby, príspevok na stravu zo sociálneho fondu a absolvovanie rôznych vzdelávacích aktivít a školení.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Požadovaná prax: - prax minimálne 1 rok v oblasti riadenia projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych a investičných fondov (implementácia, finančné riadenie, monitorovanie, publicita...) alebo v oblasti spracovania strategických rozvojových dokumentov Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: - skúsenosti s riadením projektov v oblasti ľudských zdrojov alebo investičných projektov - znalosť projektového a finančného riadenia projektov; - orientácia v problematike európskych investičných a štrukturálnych fondov; - znalosť legislatívy SR a EÚ pre oblasť štrukturálnych fondov; - práca s PC - užívateľ (MS OFFICE, WORD, EXCEL...); - znalosť systému ITMS2014+ vítaná; - znalosť anglického jazyka vítaná; - vodičský preukaz skupiny B výhodou, - komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie. Zoznam požadovaných dokladov: - profesijný štruktúrovaný životopis, - presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt, - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, - súhlas so spracovaním osobných údajov, Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Informácia pre uchádzačov: Predpokladaný termín nástupu: 15.02.2024, resp. dohodou Predpokladaný termín osobných pohovorov: január 2024 Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na osobné pohovory, najmenej 3 dni pred termínom konania. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 22.01.2024 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica Československej armády -=KONTAKT=-Banská Bystrica

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Banská Bystrica
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Československej armády 26
97401 Banská Bystrica - Banská Bystrica
Slovensko
IČO
00313271
Počet zamestnancov
-=KONTAKT=-
Internetová adresa
www.banskabystrica.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
inou formou-osobné pohovory
Dátum ukončenia ponuky
23.01.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Zlatica Drapčiaková

-=KONTAKT=-

Počet videní: 12
Inzerent:Mesto Banská Bystrica [ ]
Zverejnené dňa:2024-01-24 (33 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.