Obec Rokycany

Terénny pracovník

Obec Rokycany

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Rokycany 45,08241 Rokycany - Prešov
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.06.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
991€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
15.04.2024 o 10:17
Naposledy aktualizované
17.04.2024 o 16:15

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2202328
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Terénny pracovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
1
Náplň práce
• aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu MRK prioritne osôb z MRK), uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, úradnými osobami, TSP, OP a osobami z komunity/ľuďmi bez domova, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre TSP; • poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka v kontexte verejných politík, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, sprevádzanie osôb; • spolupráca a kooperácia s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne; • technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežný rozvoj sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP • predpokladom k výkonu povolania terénneho pracovníka je a spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Rokycany 45,08241 Rokycany - Prešov
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
31
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
991€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
sebaovládanie
spoľahlivosť
trpezlivosť
Ďalšie požiadavky
- dobrá znalosť cieľovej skupiny v lokalite, ovládanie jazyka cieľovej skupiny.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Obec Rokycany
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
45
08241 Rokycany - Prešov
Slovensko
IČO
00327701
Počet zamestnancov
10-19
Internetová adresa
www.obecrokycany.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Obecný úrad
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
13.05.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa záujemca o pracovnú pozíciu uchádza, • životopis záujemcu, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné), • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne.), • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce), • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace . (platí pre MVO), • Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu • Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú osoby z cieľových skupín (marginalizované rómske komunity alebo ľudia bez domova) a to na konkrétne v lokalite obce Rokycany a kancelária TP, TSP v priestoroch subjektu na adrese: Rokycany 45, 082 41 • Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do Zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou na adresu subjektu: Obec Rokycany, obecný úrad, Rokycany 45, 082 41. • Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Róbert Šoltis

-=KONTAKT=-


Počet videní: 11
Ponúkaná mzda: 991 EUR
Inzerent:Obec Rokycany [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-17 (39 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Prešovský kraj Prešov
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.